Ett samarbete med livskvalité i fokus

8 november, 2019
  • Föreningsutveckling

Med ökad kunskap, nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra, kan en medlem agera så att hen kan uppnå en bättre livskvalité. SÖF Västra Götaland, en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet.

Samarbetet med Sensus började med ett möte mellan Sylvia Andersson, idag ordförande i Svenska Ödemförbundet Västra Götaland (SÖF) och Clas Wallin, verksamhetsutvecklare på Sensus. Utifrån många frågor och funderingar om hur man startar en förening, utbildar en styrelse och var man kan ses, föddes ett gott samarbete.

Föreningen har sedan 2018 anordnat aktiviteter i Sensus lokaler för både medlemmar och icke medlemmar.

- Vi hade vår första stora föreläsning 2018 som nybildad lokalförening och tack vare vårt samarbete med Sensus kunde vi direkt erbjuda våra medlemmar en möteslokal i centrala Göteborg. Styrelsen har även fått en mycket uppskattad utbildning under hösten 2019 av Sensus i styrelsearbete som Clas Wallin höll i, berättar Sylvia.

- Vi använde oss av Sensus material En styrelse som gör skillnad. Vi utgick från deras egen föreningen och de beskrev hur styrelsen arbetade. Genom bikupor och grupparbete så ringade vi in osäkerhetsfaktorer, alternativ till hur de arbetar nu, vad kan trilla mellan stolarna och uppstart på deras visionsarbete. Hur vill de att SÖF som förening vara om 5-10 år? Att möta en styrelse som är engagerad och som inte glömmer av att ha roligt är så otroligt inspirerande för mig som verksamhetsutvecklare, berättar Clas.

Föreningen har kunnat bjuda in olika föreläsare vid medlemsträffar. Genom föredrag och workshops och har medlemmarna fått information och kunskap om de olika lymfatiska sjukdomarna, egenvård och hjälpmedel.

- Med ökad kunskap, nätverkande och erfarenhetsutbyte med andra, kan en medlem agera så att hen kan uppnå en bättre livskvalité. Vi ser fram emot ett fortsatt samarnete, avslutar Sylvia.

Sylvia Andersson
Ordförande i Svenska Ödemförbundet Västra Götaland

Svenska Ödemförbundet - Västra Götaland

SÖF Västra Götaland är en lokalförening inom Svenska Ödemförbundet. Föreningen bildades 2018.

Syftet är att påverka lokala politiker, myndigheter och vårdgivare för att förbättra möjligheten till adekvat vård för medlemmar med ett kroniskt ödem eller annan lymfatisk sjukdom.

Ett annat viktigt arbete är att ordna träffar för medlemmarna för utbyte av erfarenheter och få ny kunskap. Föreningen vänder sig till personer med lymfatiska sjukdomar/kroniska ödem hos barn, tonåringar och vuxna.