Bild: Torsten Sundberg

Engagerande dag om kören som växtplats

21 december, 2021
  • Musik – Körsång

Under våren 2021 arrangerade Sensus Östra Götaland tillsammans med Svenska kyrkan i Linköpings stift ett webinarium för anställda och ideella som på olika sätt arbetar med gudstjänster. Vi vet sedan tidigare att körsångare är den största ideellt arbetande gruppen i Svenska kyrkan. Hur förvaltar vi den gruppen på bästa sätt.

Under 2019 gjordes en inventering av Svenska kyrkans körer och pandemin gav oss möjlighet att vidare fundera på hur vi bäst förvaltar det faktum att kyrkans körer rymmer så många personer i olika åldrar. Webinariet Kören som växtplats blev ett resultat av det. Tanken med dagen var att starta samtal kring och inspirera till arbetet med gudstjänst, kyrkokörer och ideellt medarbetarskap i just det sammanhanget.

Till grund för dagen låg bland annat boken Vi älskar att sjunga – en bok som samlat resultatet av körinventeringen. Till boken har kyrkans alla körledare bidragit och under webinariet berättade en av redaktörerna, Ragnar Håkansson, om arbetet med den. Till exempel visade inventeringen att barnkörerna minskar i antal, att ungdomskörerna är väldigt få men också att fördomen om att det bara är pensionärer som sjunger i kyrkans körer är helt fel – de är inte alls den största gruppen.

Sensus höll under dagen ett pass om kören som växtplats under och efter covid-19, verktygen ScorX och We are Voice samt Sensus digitala verktygslåda. Slutligen berättade kyrkomusikern Christian Schulze om körlivet i S:t Johannes församling i Malmö utifrån nyckelorden sedd, berörd och engagerad. Christian pratade om förutsättningar för att körsångare ska känna sig välkomna och delaktiga och om den ideella medarbetarens viktiga roll i församlingsarbetet. De olika passen ledde till en engagerad diskussion mellan deltagande musiker och präster och fungerade förhoppningsvis som grogrund för många goda idéer och fortsatt engagemang, både kring gudstjänst och ideella medarbetare.