En pulserande arena för folkbildning och inkludering

27 november, 2023
  • Föreningsutveckling

I maj månad förvandlades Rinkeby idrottshall till en pulserande föreningsmässa, ett initiativ av Stockholm stad. Målet var att lyfta fram det rika föreningsutbud som finns i Järvaområdet och uppmuntra fler invånare att engagera sig. Sensus studieförbund var ett av två studieförbund som fick möjligheten att delta och presentera sitt arbete.

Under mässan fick vi chansen att berätta om folkbildningens betydelse och om vårt engagemang i Antidiskrimineringsbyrå Stockholm Norr. Det var en givande erfarenhet att få dela vår passion för lärande och inkludering med så många engagerade besökare.

Efter mässan har vi haft glädjen att bli kontaktade av ett flertal föreningar och myndigheter. Det är tydligt att det finns ett stort intresse för folkbildning och antidiskrimineringsarbete i Järvaområdet. Vi ser fram emot att fortsätta samarbetet med dessa organisationer och att tillsammans bidra till ett mer inkluderande samhälle.

Att delta i föreningsmässan i Rinkeby idrottshall var en fantastisk möjlighet för oss på Sensus att visa upp vårt arbete och knyta värdefulla kontakter. Vi är tacksamma för initiativet från Stockholm stad och ser fram emot att fortsätta att stödja och delta i liknande evenemang i framtiden.