En fristad för ukrainska barn

28 mars, 2024

Sedan februari har en grupp ukrainska barn träffats regelbundet för att prova på olika typer av hantverk. Träffarna i våra lokaler i Linköping har inte bara varit en källa till skaparglädje, utan har också blivit en plats för barnen att träffa nya vänner.

Under ledning av Natalia, en erfaren waldorflärare, erbjuds barnen en trygg miljö där de kan lära sig och växa tillsammans med andra.

– Alla barn i gruppen lever under stress, eftersom de tvingats ändra sina vanliga liv. Vissa har upplevt fruktansvärda tragedier, andra upplever separation från sina närmaste. Och för dem är våra möten terapeutiska, förklarar Natali.

Genom att arbeta med små detaljer lär sig barnen att utveckla sin finmotorik, vilket är både utvecklande och välgörande.

Barngrupp i Linköping 2

Nya vänskapsband som knyts

– Jag vill skapa träffar som gör att barnen känner sig bekväma och engagerade. Jag upplever att de är nyfikna och har en stor lust att lära sig och att göra saker med händerna. Det är roligt att se deras glädje över det som vi skapar. Träffarna har också lett till att de börjat kommunicerar med varandra och bygger vänskap.

Verksamheten genomförs i samarbete med Ukrainska föreningen i Östergötland.