En framgångssaga om integration och stärkt delaktighet

14 mars, 2024
  • Ny i Sverige

Fast Care Of Folkbildningen, ett initiativ som transformerar livet för ukrainska flyktingar i Västra Sverige genom utbildning och stöd för arbetsmarknadsintegration och social delaktighet.

I oktober 2023 tog Sensus i Västra Sverige initiativet till ett projekt som skulle komma att göra en betydande skillnad för ukrainska flyktingar i regionen. Med namnet Fast Care Of Folkbildningen, startade en sex månaders utbildning i Halmstad med syftet att stärka deltagarnas ställning på den svenska arbetsmarknaden. Genom att erbjuda verktyg för bättre integration och ökad social delaktighet, strävade projektet efter att underlätta vägen till egen försörjning för personer som flytt kriget i Ukraina.

Projektet, som avslutas den 25 mars 2024, är medfinansierat av Europeiska unionen och folkbildningsrådet är projektägare. Genom att fokusera på fyra huvudmål – kartläggning av kompetenser och färdigheter, arbetsmarknadsinkludering, förbättrade svenskkunskaper och stärkt social delaktighet – har Fast Care Of Folkbildningen erbjudit en omfattande plattform för sina deltagare.

En viktig del av utbildningen har varit den individuella kartläggningen, där deltagarnas unika färdigheter och kompetenser identifierats för att skräddarsy stödet.

Deltagarna har även fått möjlighet att förbättra sina kunskaper i svenska, lära sig mer om den svenska arbetsmarknaden, samt få hjälp med att skriva CV och förbereda sig för arbetsintervjuer.

För att ytterligare stärka den sociala delaktigheten och ge deltagarna en känsla av samhörighet, har projektet inkluderat en rad sociala aktiviteter. Besök på Hallands konstmuseum, simning i Halmstads arena, stadsturer i Halmstad och besök till stadsbiblioteket är bara några exempel på de uppskattade aktiviteterna.

Projektets positiva inverkan syns tydligt i deltagarnas framsteg.

Inna, en konstnär från Ukraina, har exempelvis blivit cirkelledare och håller nu en målerikurs i Halmstad. Lucia, som arbetade som bibliotekarie i Ukraina, har fått en praktikplats på Vallås bibliotek.

Andra deltagare har lyckats kombinera sitt engagemang i projektet med arbete, vilket visar på den framgångsrika integrationen.

Fast Care Of Folkbildningen är ett lysande exempel på hur riktad utbildning och stöd kan göra en verklig skillnad för individer som söker en ny start i ett nytt land. Med projektets avslutning i sikte ser vi fram emot att följa våra deltagares fortsatta resa mot integration och självständighet i det svenska samhället.