Digitala träffar gav ringar på vattnet

10 februari, 2023
  • Ny i Sverige

Som ny i Sverige finns det ofta ett stort behov av information och kunskapsutbyten. En grupp som startade med samtal om föräldraskap och det svenska samhället växte till både vänskap och ett större nätverk.

När ett gäng arabisktalande mammor började ses i videomöten för att samtala om föräldraskap visste de inte att det skulle utvecklas till vänskap, svenska-lektioner samt information och kunskapsdelande om det svenska samhället. Om arbetslivet och andra utmaningar som kan uppstå för den som är ny i ett annat land.

Med stöd av verksamhetsutvecklaren Buhaa Abdulrahaman i Sensus Skåne-Blekinge startade gruppen tillsammans med Ramia Abd Alrhman, som är lärare och den som leder gruppen. De träffades på en föreläsning 2018 och på den vägen är det.

– Jag började med små grupper med svenska som andraspråk men det utvecklades till en stor grupp. Vi har blivit vänner och hjälper varandra med allt från fakturor till skolfrågor. Jag har numera 300 kvinnor i mitt nätverk, säger Ramia.

Även andra ledare har varit med för att prata om sociala frågor och information som man som förälder behöver för att veta vad som gäller och för att kunna känna sig trygg i samhället.

– Det är en kamp, vi kommer alla hit med vår egen historia och trots att vi alla är ambitiösa får vi kämpa för att ta en plats i samhället, säger ledaren Hadeel under ett januari-möte i plattformen Zoom.

Totalt är det cirka tjugo kvinnor med vid det här tillfället. Kvinnor från Syrien, Libanon och Sudan som idag bor i bland annat Örnsköldsvik, Lund, Höganäs och Malmö. Även om merparten av mötena sker digitalt har man också haft träffar i framför allt Malmö och Lund, med kultur- och kvinnoträffar samt utflykter.

Samtalet kretsar länge kring den stora skillnad som finns mellan arabiska länder och Sverige när det gäller mammans roll och olika system för skolan. Då är det tryggt att kunna vända sig till gruppen för att lösa problem och missförstånd. Träffarna blir ett sätt att kunna integrera sig genom kunskap om barnuppfostran och regler som gäller. Detta hjälper såklart till för att minska rädslan och stressen som uppstår när man lever i ett annat land.

– Vi lär oss av varandra och har också bjudit in experter kring arbetsmarknadsfrågor och skolan. Men vi får inte bara kunskap utan har roligt tillsammans också! Jag har utvecklat mig jättemycket, avslutar Ramia som siktar på att utbilda sig till psykolog när hon får tid.

Gruppen avrundar mötet med att tipsa alla att leta efter liknande grupper för då lär man sig snabbt och utvecklas. Och så mår man bra!