Det finns framtidshopp - en onlineserie om och för framtiden

29 november, 2022
  • Agenda 2030

Sensus, Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet bjöd under våren 2022 in till fyra webinarier på temat hållbarhet med särskilt fokus på klimat av de globala hållbarhetsmålen 2030.

Trots allt finns framtidshopp mitt i oron för vår värld och vårt klimat. Vi har alla ett ansvar att förvalta och lämna över skapelsen från dem som gått före oss till dem som kommer efter, och vi tror på och arbetar för att påverka miljöutvecklingen i en hållbar riktning.

Så formulerades en inbjudan till fyra online-webinarier på temat hållbarhet med särskilt fokus på klimat av de globala hållbarhetsmålen 2030, som Sensus, Svenska kyrkan, Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet bjöd in till under våren 2022.

Serien erbjöds som öppna kulturarrangemang och många medlemmar från Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningens deltog. Initiativet kom från en församling i Göteborgs stift och Naturskyddsföreningen, efter att Göteborgs stift och Sensus under våren 2021 sett att det varit ett tema och form som lockade till goda samtal och närvaro. Nytt för i år var just att Svenska kyrkan bjöd med Naturskyddsföreningen i planering och genomförande, och därmed fick också studieförbunden möjlighet att samarbeta. Det blev ett gott samarbete mellan Sensus Studieförbund och Studiefrämjandet.

De fyra föreläsningarna som gavs hade tema Hållbar konsumtion med fokus på textilier med Git Skoglund, Förundran med Stefan Edman, Naturens betydelse för människan med Eva Sanner, samt ett avslutande panelsamtal om skogen som Sensus modererade med representanter från Naturskyddsföreningen nationellt och lokalt i Västra Sverige, samt Svenska kyrkan med representanter från nationell nivå och Göteborgs stift. Panelsamtalet hade närmare 100 anmälda som ville ställa frågor kring skogen, medan de andra webinarierna lockade cirka 40-50 personer.

Föreläsarna delade med sig av kunskap och erfarenhet inom sina expertområden och efter varje föreläsning fick deltagare samtala i mindre grupper för att sedan återsamlas för avslut tillsammans med föreläsaren.

Mer information om webinarierna finns nedan.

Hållbarhetswebinarie 1:4 Hållbar konsumtion med fokus på textilier

Hållbar konsumtion med fokus på textilier Trots allt finns framtidshopp mitt i oron för vår värld och vårt klimat. Vi har alla ett ansvar att förvalta och lämna över skapelsen från dem som gått före oss till dem som kommer efter, och vi tror på och arbetar för att påverka miljöutvecklingen i en hållbar riktning.

Svenska kyrkan, Sensus studieförbund, Studiefrämjandet och Naturskyddsföreningen bjuder in till en serie på fyra seminarier i vår först ut är Hållbar konsumtion med fokus på textilier. Föreläsarna delar med sig av kunskap och erfarenhet inom var sitt expertområde. Efter varje föreläsning samtalar vi i mindre grupper och sedan summeras kvällen tillsammans med föreläsaren.

Hållbarhetswebinarie 2:4 Förundran med Stefan Edman

”Här, i förundran och vördnad börjar vandringen mot jordens räddning”, skrev Anna Karin Hammar i Kyrkan tidning om Stefan Edmans och fotografen Tore Hagmans nya bok ”Förundran. Natur som ger livslust”. Om detta högaktuella tema handlar Stefans bildföreläsning, med möjlighet till samtal.

Förundran med Stefan Edman är det andra av fyra seminarier

Hållbarhetswebinarier 3:4 Naturens betydelse för människan med Eva Sanner

Forskning berättar om tydliga positiva effekter – fysiskt, mentalt och emotionellt – av att tillbringa tid i naturen och uppleva den med våra sinnen. En ny förståelse för vad naturen är, kan påverka våra val i riktning mot större hållbarhet och engagemang. När vi känner oss som en del av naturen, får vi också ett större perspektiv på livet och dess cykler av skapande och vila, glädje och nedstämdhet. Eva Sanner, författare och psykosyntesterapeut, utbildad i ekopsykologi berättar om hur vi kan närma oss naturen för vår egen skull och för planetens.

Hållbarhetswebinarie 4:4 Panelsamtal om skogen. Svenska kyrkan och Naturskyddsföreningen.