Sensus på Scouternas demokratijamboree 2022

30 december, 2022
  • Demokrati och rättigheter

Under helgen den 19-20 november hölls Scouternas riksorganisations stämma, även kallad Demokratijamboree, på Stockholms universitet. Sensus hjälpte till att fylla den med folkbildning.

Vartannat år håller Scouternas riksorganisation stämma. Till stämman är ombud från alla Sveriges scoutkårer inbjudna att delta och rösta. Men även andra medlemmar i Scouterna samt besökare är välkomna.

Kring stämman sker påverkanstorg, utställningar, föreläsningar, kulturarrangemang, lekar och mycket mer. Därför kallas den för en Demokratijamboree (fritt tolkat till "demokratisk gladlynt tillställning").

Då Scouterna är en av Sensus medlemsorganisationer frågade de oss om vi kunde hjälpa dem med att fylla Jamboreen med folkbildning. Klart vi sa ja!


Demokratiskola

Innan stämmans öppnande, via länk dagarna före, och på plats kvällen innan, genomförde Sensus den av Scouterna efterfrågade demokratiskolan.

Demokratiskolan är ett koncept där medarbetare från Sensus går igenom stämmans olika delar och processer med de scouter som är intresserade. Målet är att formalia och själva processen ska vara så klar för deltagarna att de kan lägga tid och energi på att förstå och sätta sig in i innehållet det ska beslutas om, inte vägen till beslutet.

Till årets skola kom även delar av presidiet, vilket skapade en möjlighet för deltagarna att ställa frågor direkt till dem och skapa sig en relation till personerna som under de kommande dagarna kommer att sitta långt bort bakom bordet på en scen.


Sensus utställning och poddutrustning

På plats i Aulan syntes Sensus medarbetare från olika delar av landet. Vi fick träffa och prata med de kårer vi samarbetar med men också skapa kontakter med nya samarbeten. Här delade vi med oss av material, idéer och lyssnade till önskemål.

En del av utställningen bestod också av poddutrustning som deltagarna fick prova. De fick möjlighet att prata och lyssna till varandra, öva sig i att prata i mic inför stämman, intervjua varandra kring dagen etc. På kvällen, efter middagen, var det flera grupper som passade på att sjunga eller spela in egna kulturinslag med utrustningen.


Hållbarhetsstugan

Till Jamboreen byggde vi även en mindre version av Sensus koncept hållbarhetstugan. Då det var ont om plats satsade vi på att erbjuda möjlighet att laga för hand och att underhålla sina läderskor. Instruktioner och inspiration fanns att hämta på plats.

För de som saknade något att laga fanns möjlighet att hämta nål, tråd och ett stycke reflexband att sätta på kläder eller ryggsäck. En perfekt sysselsättning för alla som skulle sitta och lyssna och prata mycket under stämman.


Vandringar, föreläsningar och dans!

Under helgen arrangerade Sensus även ett flertal aktiviteter som visar på Sensus och folkbildningens bredd. Ett stort tack till de Sensusmedarbetare i Stockholm som tog sin tid och energi att dela med sig till scouterna under helgen!

Dokumentation

Fler bilder