Demokrati i en digital tid

8 november, 2022
  • Demokrati och rättigheter
  • Föreningsutveckling

När den sudanesiska föreningen i Kristianstad hade svårt att komma igång som förening i Sverige kontaktade de Sensus. Detta var starten på att lyckat samarbete kring såväl föreningsutveckling som demokratifrågor i Sverige.

El-Moiz Ahmed Abrahim kom till Sverige från Sudan för tio år sedan. Idag bor han i Kristianstad tillsammans med sin fru och deras två barn. Han arbetar som lärare i franska och är ordförande i den sudanesiska föreningen i Kristianstad.


Zoom lösningen under pandemin

Den sudanesiska föreningen startade 2014 men kom igång ordentligt 2018/2019. När det uppstod problem med stöd från kommunen bad de Sensus om hjälp med stadgar och att hålla årsmöte. Anna Thim, hemgruppsledare på Sensus, berättar om processen:

- Vi började med att granska stadgarna och i en lärandeprocess med föreningen hitta formuleringar som värnar föreningsdemokratin. Sedan fanns vi också med som stöd när föreningen skulle anordna sin årsstämma så att de kunde göra den både digital och i enlighet med stadgarna.

El-Moiz förklarar att det finns en del skillnader mellan föreningslivet i Sverige och i Sudan. Han säger:

- Det skiljer sig en del kring hur man utformar årsmöten och annat jämfört med Sudan. Här måste alla rösta och säga ja och en majoritet måste vara med. Vi är jättenöjda med allt vi fått från Sensus som ny förening. Jag känner stor tacksamhet för hur vi utvecklas i vårt samarbete och kommer fortsätta med det.

Stödet från Sensus har efter årsmötet utvecklats med olika former av utbildningar kring hur man håller studiecirklar och är ledare i en förening.


Varierad verksamhet

Föreningen har fokus på att komma in i samhället och samla in pengar till hemlandet. Det kan vara allt från att hjälpa medlemmar att söka jobb, deklarera och ta körkort. De har också sociala dagar för hela familjen.

- Vi har som mål att samarbeta med andra sudensiska föreningar och skapa fler och större aktiviteter. Nu senast har sexton av oss gått ledarutbildning för att kunna förbättra oss för varje år. Vi är mycket glada för all hjälp vi har fått från Anna och Buhaa på Sensus, avslutar El-Moiz.