Dela lika under samma himmel – Stiftens internationella dag

8 mars, 2023
 • Agenda 2030
 • Rättigheter och hållbarhet

Varje år möts ideella inom Svenska kyrkan med engagemang i internationella frågor på Stiftens internationella dag. I år slöt cirka 100 engagerade personer upp i Göteborgs domkyrka lördagen den 4 mars för att samtala och dela idéer med varandra. Under dagen berättade inbjudna föreläsare från Act Svenska kyrkan och unga engagerade Ageravolontärer om arbetet och situationen på olika platser i världen.

Programmet började i domkyrkan med att Göteborgs biskop Susanne Rappmann hälsade välkomna. Därefter berättade Johannes Lindman om Agera-volontärernas arbete och Else Berglund, chef för den humanitära enheten på Act Svenska kyrkan gav en överblick av situationen på olika platser i världen. På eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan flera olika intressanta seminarier. Dagen avslutades med mässa i domkyrkan.

Dagen arrangerades i år av Skara, Göteborgs och Karlstad stift samt Sensus Västra Sverige.


Stiftens internationella dag 2022 – ur seminarieprogrammet

 • Fördjupning om kyrkornas situation i Afrika. Vad kan vi lära oss?
  Rev Dr. Fidon Mwombeki, generalsekreterare för All African Conference of Churches.
 • Betydelsen av en fördjupad vänstiftsrelation – delande från Göteborgs stifts resa till södra Afrika
  Deltagare från resan hösten 2022.
 • Ekumeniska följeslagareprogrammet i Palestina och Israel – utbildning under attack
  Sandra Gidlöf med tidigare placering i Betlehem.
 • Hållbar livsstil – färdplan för klimatet
  Urban Jorméus och Christina Bernérus, stiftskonsulent för internationella frågor i Skara stift respektive hållbarhetsutvecklare och miljösamordnare i Göteborgs stift.
 • Motståndskraft i ett ojämlikt samhälle – konsekvenserna av klimatförändringarna
  Sofia Svarfvar, programsamordnare för södra Afrika för Act Svenska kyrkan.
 • Changemakers, modiga människor som gör skillnad, med Honduras i fokus
  Janete Rebizzi, programsamordnare Latinamerika för Act Svenska kyrkan.
 • Lär dig mer om Fasteaktionen och uppföljning av kampanjer
  Helena Frankson, handläggare engagemang för Act Svenska kyrkan.
 • Vad gör ACT Alliance i de aktuella insatserna i Ukraina, Turkiet och Syrien?
  Else Berglund, humanitär chef för Act Svenska kyrkan.
 • Agera lokalt för global rättvisa
  Johannes Lindman, Ageravolontär.
 • Kan man uppnå fred genom civil olydnad?
  Per Herngren, författare och tränare i ickevåld och konflikthantering.

Act Svenska kyrkan är Svenska kyrkans internationella bistånds- och utvecklingsverksamhet. Tillsammans med andra kyrkor, organisationer och frivilliga arbetar Act Svenska kyrkan långsiktigt mot fattigdom, förtryck och orättvisor och agerar snabbt vid katastrofer.

Ageravolontärerna är ett samarbete mellan Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan. Ageravolontärer agerar lokalt för global rättvisa genom aktivt påverkansarbete, informationsspridning, livsstilsarbete och insamling.

Vill du lära dig mer om internationella rättvisefrågor?

Hör av dig till ditt Sensus-kontor och gå ihop med andra för att starta en studiecirkel. Bra material att använda sig av:

sensus.se/agenda2030

actumportalen.se