Collegium Musicum - Gemenskap och inspiration genom körsång

27 december, 2022
  • Musik – Körsång

På inbjudan av biskopen i Strängnäs stift samlades församlingspedagoger och kyrkomusiker i september på Stiftsgården Stjärnholm för att utbyta erfarenheter och lära av varandra under Svenska kyrkans profildagar.

– Profildagarna är en viktig mötesplats för kyrkomusiker och församlingspedagoger som inte träffas så ofta. Dagarna blir både ett sätt att utbyta erfarenheter och nätverka med varandra, säger Lisbeth Strand Järpehag som är verksamhetsutvecklare inom kör- och kyrkomusik hos Sensus i Eskilstuna.


Stiftskören Collegium Musicum bildas

Under dagarna bildades bland annat kören Collegium Musicum där anglikansk repertoar i olika svårighetsgrad och från olika epoker sjöngs. Kören premiärsjöng inför församlingen på den avslutande mässan i Livets kapell.

Johanna Marks som är församlingspedagog beskrev upplevelsen såhär:
– Fantastiskt att få lyssna på när drygt 50 mycket musikaliskt begåvade proffs tog ton i kapellet!

Efter dagarna fortsätter var och en av körsångarna att öva på egen hand för att sedan återsamlas för en gemensam konsert lördagen den 4 februari i Strängnäs Domkyrka.