Cirkusskola för ukrainska flyktingar

9 december, 2022
  • Ny i Sverige

Under våren 2022 invaderade Ryssland Ukraina och inom folkbildningen stod vi helt plötsligt inför nya utmaningar med nya flyktingströmmar på väg mot Sverige och Europa.

Folkbildningen och Sensus agerade snabbt och diverse aktiviteter riktade mot de ukrainska flyktingarna startade. I Dalarna kläcktes idén om en ambulerande cirkusskola. Och varför en cirkusskola? Jo, Ukraina anses ha de bästa cirkusskolorna i världen. Dessutom är cirkusen en stor del av Ukrainas kultur.

Huvudsyftet med projektet var dock att uppnå en naturlig integration där både svenskar, ukrainare och övriga asylsökande skulle erbjudas att delta. Dessutom fanns där en hälsoaspekt eftersom det var en aktivitet där man rör på sig. men där även att föräldrarna kunde delta och göra en aktivitet tillsammans med barn och ungdomar.

Sensus Dalarna skrev en projektansökan till MUCF; tanken var att ha en ledare som åkte runt i minst sex kommuner och körde cirkusskola under hösten 2022. Sensus Dalarna blev beviljade projektmedel och arbetet med att boka lokaler och organisera ledare startade.

Projektet kickstartade i slutet av oktober. Hittills har ca 48 cirkusskolor genomförts, fördelat på sex kommuner och med ca 100 deltagare varav 60% varit ukrainska flyktingar. Projektet har varit mycket uppskattat och Sensus tittar nu på lösningar för hur vi skulle kunna köra en fortsättning även under 2023.