Charis – en musikförening med syfte att sprida skönhet och harmoni

5 februari, 2020
  • Musik – Instrument och sång
  • Tro och religion

Vad händer om vi satsar mer på musik och konst i samhället? Den frågan ställer sig grundarna till musikföreningen Charis; Noora Karhuluoma, Marco Bonacci, Tommy Stjernqvist och Hanna Thiel.

Charis är det grekiska ordet för nåd, skönhet, salighet och är ett passande namn på en förening som vill arbeta för att alla ska få ta del av den underbara gåva som musiken är. Föreningen vill särskilt lyfta den klassiska musiken som ibland kan uppfattas som en liten och nischad genre men som representerar mer än 2000 år av musik.

"Den klassiska musiken omges av en hel del förutfattade meningar och det kan ses som elitistiskt att syssla med klassisk musik men i mina ögon framstår det som mer 'nischat' att inte syssla med den där enorma rikedomen för att i stället exklusivt hålla sig till vissa bestämda genrer och repertoarer från några enstaka decennier", säger Marco Bonacci.

"Vi vill försöka göra denna ovärderliga skatt tillgänglig för alla och vidga dess portar gentemot de nya generationerna. Det gör människor gott att få möta musik i olika former. Den klassiska musiken har med sin harmoni och sin naturliga rytmik någonting gott att ge åt alla och ska erbjudas till alla."

Noora berättar att hon som organist i Asarums pastorat under flera år byggt upp en musikverksamhet med klassisk inriktning. ”Det kommer allt fler på konserterna och jag tror att det är kyrkans framtid att satsa på musiken”, säger hon. Detta bekräftas av Marco som också ser ett ökat intresse för den klassiska musiken i Mörrum-Elleholms församling, där han är organist och där man låtit bygga en ny orgel i 1700-tals stil.

Både Marco och Noora menar att det viktiga är att man får möjlighet att lära känna olika musikgenrer för att kunna veta vad man föredrar. Det är precis som att testa olika idrotter för att sen veta vad man tycker om och är bra på. De menar att barn och ungdomar sällan får höra klassisk musik i de sammanhang de befinner sig idag och här kan Charis göra skillnad. Föreningen vill både ge människor möjlighet att upptäcka musiken och ge undervisning.

Kyrkan ger många möjligheter att prova på musik och man är välkommen oavsett konfession. Inom kyrkan kan vi många gånger erbjuda konserter och undervisning alldeles gratis och det känns som ett privilegium att få göra detta så länge det är möjligt!", säger Marco.

"Kyrkan måste erbjuda det man kan och är bra på. Det lönar sig att satsa på kvalitet oavsett vad det handlar om. Det genererar ny verksamhet eftersom det visar att man vill satsa. Idag måste man inte gå i kyrkan – det är frivilligt. Det som erbjuds måste då vara meningsfullt och bra. Det ska vara låga trösklar och höga valv! Man måste också erbjuda något för alla. Om man söker sig till kyrkan förväntar man sig nog något kyrkligt, så man behöver inte vara rädd för att ta fram kyrkliga traditioner. Det kan vara musik som använts i kyrkorna under flera sekler, tex den gregorianska musiken."

Marco berättar att han fick upp ögonen för klassisk musik först på högstadiet via en av sina lärare. Han är djupt tacksam över den nya värld som öppnade sig. ”Man behöver förebilder – om man hör en kör som man tycker sjunger bra så kanske man vill prova på det. Finns det tydliga förebilder har man något att identifiera sig med och man kan då välja den väg man vill gå. Föreningen Charis vill så frön till ett ökat musikintresse och vara bra förebilder när det gäller utövandet av klassisk musik.”

Tommy bekräftar vikten av förebilder. ”Jag har haft mitt hjärta i musiken ända sen jag var liten och när jag såg militärorkestrar spela ville jag vara en del av detta. Jag spelar i Kristianstads stadsmusikkår och har varit engagerad där i över 40 år men är också väldigt intresserad av klassisk musik. Jag har en nära relation till kyrkan där jag varit ideellt engagerad och deltagit i flera stora musik-projekt. Då jag var ordförande i Kristianstads kyrkosångsförbund fick jag äran att vara riksfestgeneral vid Svenska kyrkans riksfest i Kristianstad 2012. Då hade man fokus på 1600-tals musik och sångare från hela Sverige fick lära sig att sjunga musik som klingade i Heliga Trefaldighetskyrkan när den uppfördes. Jag fick också hjälpa till att arrangera uppförandet av ”The armed man” 2008, där flera körer deltog. Dessa evenemang gav många människor möjligheten att få en stor musikupplevelse.”

Marco menar att man måste fortsätta att prioritera musik i samhället. ”Det saknas ekonomiska resurser för att sprida musik bland ungdomar idag på samma sätt som förr, vilket är ett problem. Det är vetenskapligt bevisat att musik är viktigt för oss - den minskar stress och smärta samt ger positiva känslor. Musik skapas nästan alltid tillsammans med andra. Att bygga upp en kör är en process som berör flera delar av ens liv. Man får vara en del av ett sammanhang, man lär sig att vara en medmänniska och får en identitet. Musik ger något fantastiskt som man inte vill förlora; alltså riskerar man inte det utan stannar kvar i sitt sammanhang. Det ger en trygghet som framförallt många unga behöver idag. Man måste också få ställa krav, inte för höga krav naturligtvis men tillräckligt för att man ska känna att någon vill satsa på en.”

Tommy betonar hur viktigt det är med ett sammanhang för oss människor. ”Som ideellt engagerad i kyrkan har jag guidat grupper och berättat om alla symboler som finns i en kyrka. De som blev guidade fick då allt satt i ett sammanhang och kunde se att det hör ihop. Detsamma gäller för oss människor – vi behöver ett sammanhang där vi har en plats och känner att vi hör ihop med andra. Att musicera med andra ger möjlighet till detta”.

Charis lyfter fram att musiken är ett internationellt språk som alla förstår. Detta syns inte minst i föreningens styrelse, där 4 nationaliteter finns representerade, och i föreningens stadgar. Musiken är till för alla oavsett bakgrund och om fler får ta del av denna gåva kan det få positiva effekter i samhället!

Lina Ringberg

Fotnot: Hanna Thiel kunde tyvärr inte medverka vid intervjun.

Vi vill försöka göra denna ovärderliga skatt tillgänglig för alla och vidga dess portar gentemot de nya generationerna. Det gör människor gott att få möta musik i olika former. Den klassiska musiken har med sin harmoni och sin naturliga rytmik någonting gott att ge åt alla och ska erbjudas till alla.

Marco Bonacci

En av grundarna till musikföreningen Charis

Om föreningen

Musikföreningen Charis är en ideell förening vars syfte är att främja och utveckla musiklivet, främst genom att anordna offentliga konserter och musikaftnar, på hög konstnärlig nivå, samt genom att anordna mästarkurser i musik.Föreningen vänder sig till människor i alla åldrar, oavsett bakgrund. Föreningen ska aktivt arbeta för att motverka all form av diskriminering.

Vill du bli medlem?

Om du vill bli medlem i Musikföreningen Charis kan du sätta in en summa pengar på bankgiro 5411-4160 eller swisha till 123 524 60 95.

Styrelsemedlemmar

Noora Karhuluoma

Noora Karhuluoma arbetar som organist i Asarums pastorat. Där leder hon bla två körer för vuxna; en blandad kör och en damkör. Noora kommer ursprungligen från Finland och tog sin organistexamen vid Sibelius-Akademin i Helsingfors. Hon är utbildad sångpedagog och har en examen i klassisk sång från Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och i operasång från Högskolan för Scen och Musik i Göteborg. Hon har kompletterat sina studier i Koninklijk Conservatorium Brussel, Belgien.


Marco Bonacci

Marco Bonacci arbetar som organist i Mörrum-Elleholms församling. I sin tjänst leder han en blandad kyrkokör och en barnkör samt en kör som specialiserar sig på gregoriansk musik. Marco kommer från Italien och har ett diplom som organist samt en masterexamen i kyrkomusik från Sibelius-Akademin. Han har också studerat kördirigering och cembalo.


Hanna Thiel

Hanna Thiel är frilansande musiker och spelar viola da gamba. Hon kommer ursprungligen från Tyskland och utbildade sig vid Bremens University of Arts. Hon har även studerat tidig musik vid Kungliga danska musikkonservatoriet.


Tommy Stjernqvist

Tommy Stjernqvist är en pensionerad yrkesofficer. Han har inte haft musiken som profession men har alltid utövat musik vid sidan av sitt arbete. Han spelar baryton/euphonium samt trumpet och spelar i Kristianstads stadsmusikkår. Han är medlem i flera föreningar och har uppdrag i dess styrelser. Tex är han sekreterare i Kristianstads stadsmusikkår (där han tidigare var ordförande under 30 år) och ordförande i SPF-Seniorerna Araslöv. Då han var ordförande i Kristianstads kyrkosångsförbund hade han ledande roller i olika musikprojekt som tex firandet av Leroy Anderssons 100-års dag 2008 och uppförandet av Karl Jenkins verk ”The armed man” i Heliga Trefaldighets kyrka, också det 2008.