Bild: Scandinav Bildbyrå

Bibliodrama i Karlstad – kreativt utforskande och djupgående samtal

23 november, 2023
  • Samtal om livet
  • Tro och religion

I Karlstad samlades en grupp individer för att tillsammans utforska och uppleva Bibliodrama, en interaktiv metod för att djupdyka i bibeltexter. Genom kreativa uttryckssätt som måleri, rörelse och skrivande, blev det en helg fylld med personlig reflektion och gemenskap.

I februari 2023 samlades en liten grupp människor i Karlstad för att utforska och uppleva Bibliodrama, en kreativ och interaktiv metod för att utforska bibeltexter. Denna studiecirkel, som sträckte sig över en helg, var både en introduktion till Bibliodrama och ett tillfälle att djupdyka i bibeltexter på både individ- och gruppnivå.

Bibliodrama är en metod som möjliggör ett möte mellan text och liv genom att använda kreativa uttryckssätt. Det är en process som inbjuder till att upptäcka och uttrycka personliga och kollektiva insikter genom att engagera sig i bibeltexter på ett djupt personligt och kreativt sätt.

Under studiecirkelns gång använde gruppen, bestående av sex personer inklusive ledare, en rad olika kreativa uttrycksformer för att utforska och tolka texterna. De använde måleri, rörelse, lera, samtal och skrivande som verktyg för att fördjupa sin förståelse och tolkning av texterna. Varje deltagare bidrog med sina unika perspektiv och tolkningar, vilket berikade gruppens gemensamma upplevelse och förståelse.

Deltagarna uppskattade möjligheten att utforska bibeltexter på detta kreativa och interaktiva sätt. Det var en helg fylld med djupgående samtal, kreativt utforskande och personlig reflektion.