Berghem: en av de äldsta lavjbyarna i Sverige

1 juli, 2024
  • Konst och hantverk

I år har Sensus utökat samarbetet med Berghems Vänner som driver den medeltida/vikingatida byn Berghem i Skillingaryd, Småland. Ytterligare studiecirklar i byggnadstekniker och lajv görs nu i samverkan med Sensus, som bland annat bidrar till material och rekvisita.

Huset Utsikten, ett nyare tillskott till de studiecirklar i historiska hantverk som vi genomför, är ett exempel. I Berghem lär sig deltagarna bygga med gammaldags tekniker och tidsenliga stilar. Man hjälps åt att samla kunskap om de historiska hantverken och lär sig tillsammans genom praktik.

När en byggnad är klar i byn används den i aktiviteter såsom lajv, där besökare under en helg lever som förr, lagar mat som förr och deltar i något äventyr eller mysterium som föreningen planerat. Än så länge har det blivit lajv med teman som vikingatid, western och pirater.

Sensus är mycket glada att kunna bidra till föreningens aktiviteter, som har allt man kan önska sig inom folkbildning. Berghems Vänner bidrar till en levande landsbygd, bevarar historiska hantverk och kultur, samt lär sig av varandra och sprider intresset till yngre generationer genom fantasieggande aktiviteter. Dessutom lockar många av lajven hundratals besökare från hela Sverige till skogen i Skillingaryd.

Fakta om byn
Berghem är en av de äldsta lavjbyarna i Sverige och den drivs och underhålls av den ideella föreningen Berghems Vänner. Den består av ett tjugotal enkla stugor, ett värdshus, torrdass, två vattenbrunnar och samlingshus mitt ute i den småländska skogen, långt ifrån el och rinnande vatten.