Barnens värld i Herrgårdsparken – bildning, hantverk och gemenskap

28 juni, 2021

I Köpmanholmen, i hjärtat av världsarvet Höga kusten, har Sensus ett fint samarbete med en liten grupp kreatörer, vars studiecirkel oförtrutet pågått trots pandemin. Som ledaren Mona Johansson uttrycker det: ”Man har ju varit hemma så mycket den här vintern så det har blivit många träffar via Zoom.”

”Vill du se vad jag har gjort!? Nu springer jag och hämtar!”

Mona och hennes vänner Annica Åberg och Gunilla Levander har under det gångna året träffats i sin studiecirkel via digitala videomöten. De har målat, byggt, täljt, klistrat, format och skapat mer eller mindre fantasifulla figurer och skyltar till Barnens värld i Herrgårdsparken. Barnens värld är en del av en park som en gång tillhörde herrgården i brukssamhället Köpmanholmen.

Cirkelns avslutning för våren äger rum i parken då deltagarna sätter ut sina alster. Föremålen får sedan stå ute i ur och skur under hela sommaren till och med september när de plockas in för vintern och en ny cirkel startas.

Upprinnelsen till att Mona, Annica och Gunilla, i samarbete med Örnsköldsviks museum och konsthall som förvaltar parken, startade en studiecirkel för fem år sedan var en förfrågan från Örnsköldsviks konstnärsklubb om att skapa något för barn i Herrgårdsparken. Tack vare samarbetet med Sensus har de för sitt studiestöd kunnat köpa in hobbymaterial i form av hönsnät, målarfärg, lim med mera, och under pandemin har de genom Sensus fått tillgång till ett bra videomötesverktyg så att de obehindrat har kunnat träffas i det digitala rummet.


Bildning, hantverk och gemenskap

Barnens värld är en pedagogisk skogsstig för barn och vuxna. Här finns naturtrogna fåglar, svampar, insekter och djur som finns vilda på platsen men även fantasiskapelser som till exempel troll och drakar.

De tre vännerna har delat upp arbetet, så att Annica ansvarar för textinnehåll och illustrationer på skyltarna som beskriver verkliga djur, insekter och växter som lever i parken. Mona och Gunilla är friare i sitt konstnärliga uttryck och skapar drakar och andra figurer. Många små konstverk är gjorda med humor, som till exempel svampen kuddticka och växten trolldruva.

”Det känns skönt att vi har delat upp det, för då kan man koncentrera sig”, säger Annica. Materialval är också något de jobbar medvetet med. De har kommit fram till att naturliga material funkar bäst i en naturlig miljö. Inför varje säsong renoverar de och byter ut vissa skyltar och föremål, så att besökare som återkommer hela tiden upptäcker något nytt.

Mona, Annica och Gunilla drivs av en skaparglädje som är svår att ta miste på och de utvecklar ständigt sitt skapande och lär sig mer om materialval och metoder. En härlig blandning av bildning, hantverk och gemenskap, tänker jag när jag säger hejdå till deltagarna i cirkeln ”Barnens värld i Herrgårdsparken”.

Vid pennan
Cecilia Bergkvist
Sensus studieförbund, Örnsköldsvik

Om Herrgårdsparken

Herrgården uppfördes på 1860-talet som förvaltarbostad vid den nyanlagda ångsågen. Herrgården skulle komma att bli bostad åt tre generationer förvaltare med efternamnet Hedberg som med gästfrihet, värdighet och glamour tog emot prinsar, skådespelare, konstnärer och författare.

Åtskilliga fester hölls och Köpmanholmens herrgård upplevde sin storhetstid som ett kulturcentrum i Norrland. Många kända personer i svenskt kultur- och näringsliv var återkommande gäster, framför allt fick man celebert besök av prinsarna Wilhelm och Eugen samt berömda skådespelare, konstnärer och författare.

Det är inte bara herrgårdens kulturminnen som finns bevarade här. Flera hundra år tidigare använde samer platsen som fäbodvall och boplats och i och med industrialiseringens framfart blev de bortkörda. I parken finns konstnärlig utsmyckning och information även om denna kultur.

Bildspel

Bilder från Barnens värld