B Singers - en kör i ständig utveckling

23 januari, 2023
  • Musik – Körsång

Sensus har under flera år jobbat tillsammans med kören B Singers med säte i Karlstad. Körledaren Berit Norberg är en sann folkbildare som jobbar tillsammans med sin ensemble för att utveckla körsången.

Årets första övning kommer kören att inleda med en inspirationsträff fylld med bland annat röstyoga och ett experiment med dataprogrammet Voce Vista som ger så kallade real-time feedback på sång. I programmet visas bland annat klangspektrum, vibrato och ljudstyrka.

Därtill kommer körledaren Berit att expandera lärandet i Bones for Life® och sång. Detta är Berits specialitet och något hon har vävt in delar av i sitt arbete med ensemblen sedan länge.

Sensus har haft många fina konserter tillsammans med B Singers, bland annat välgörenhetskonserter till förmån för Världens barn. Just nu pågår arbetet med att introducera nytt material, allt tillsammans med körens deltagare. Terminen avslutas med en konsert på Körsångens dag den 3 september.

B Singers är en vokalensemble som bildades av Berit Norberg 2016. Ensemblen består för närvarande av 19 medlemmar.

Läs mer på körens Facebooksida.