Bild: Privat

AlmedalenPlay: Ungas utrymme i det demokratiska rummet

5 juli, 2021
  • Demokrati och rättigheter

Det blev ett spännande samtal i dag på Almedalsveckan, om ungas delaktighet och de motverkande hindren som sätts upp mot engagemang i det offentliga.

Samtalet handlade om att vi nu måste se och erkänna det krympande utrymmet och motverka det. Så att barn och unga tillsammans med resten av civilsamhället får den viktiga röstbärarrollen som får demokratin att växa. Det handlar om att integrera barn och unga i befintliga organisationer men även ge plats och tillit till de organiseringar som barn och unga själva skapar.

Medverkande

Rosaline Marbinah, demokratiambassadör för kommittén Demokratin 100 år och ordförande LSU
Erik Lundberg, docent i statsvetenskap, Högskolan Dalarna
Antje Jackelén, ärkebiskop, Svenska kyrkan
Fredrik Hedlund, moderator, Sensus studieförbund

Röstbärare

Med rollen som röstbärare och opinionsbildare avses att en organisation kan verka som lobby- eller intresseorganisation som bär en grupps röst i det demokratiska samtalet som samtalspartner till, eller i protest mot, makthavare och beslutsfattare (Harding 2012). civsam.se

Tillgänglighet

Samtalet var teckenspråkstolkat