Bild: iFocus Studios

Allt från sårsminkning och filmproduktion till personlig utveckling

3 mars, 2021
  • Media och kommunikation

Leena Larsson, verksamhetsutvecklare på Sensus pratar Filmkollo och Voice Camp med verksamhetsledare Ronnie Brolin

När sommaren grönskar som allra vackrast, då barn och ungdomar har sommarlovet framför sig, börjar det sjuda av liv och aktiviteter på en mindre ort i Skaraborg. En bit ut på landet finns en spännande plats för unga människor som tillsammans med andra vill lära sig mer om sina stora intressen inom film och sång. Tillsammans vill de lära sig nya saker och få ingå i en social sammanhållning där Ansvar, Delaktighet och Respekt är ledorden. Det är föreningen Inventums ledord. Föreningen är arrangör av läger med inriktning film och sång och Sensus är, enligt föreningens verksamhetsledare, en värdefull samverkanspart. Det är med stolthet vi är det! Här berättar vi om en verksamhet som gick att genomföra även sommaren 2020, trots årets stora utmaningar.

- Vår resa började med ett intresse för filmskapande kopplat till de positiva effekter ett filmprojekt får för de unga medverkande, i form av social kompetens och personlig utveckling. Filmprojekten vi arbetade med sträckte sig över ett par år och vi funderade på om det skulle gå att göra i mindre skala och då utformades koncepten för Filmkollo och Voice Camp. Vi har arrangerat läger varje sommar sedan 2010 och har nu haft drygt 3 700 deltagare.

Det är så verksamhetsledare Ronnie Brolin beskriver för mig hur resan började för föreningen Inventum, som idag arrangerar veckolånga läger på sommarlovet, för ungdomar 10-17 år. Det är i Främmestad, Essunga kommun det händer. Ronnie berättar vidare att vid genomförandet av ett Filmkollo bildas mindre grupper där deltagarna lär sig allt om att göra egna filmer.

- De lär sig allt de behöver kunna inom filmproduktion, sårsminkning, regi, skådespeleri och inspelning i vår filmstudio, för att nå målet. Lägret håller på i en vecka, söndag till lördag, och avslutas med en filmpremiär tillsammans med deltagarnas familjer, där alla filmer visas och vi berättar vad vi gjort under veckan. Ronnie berättar vidare att Voice Camp har liknande upplägg fast med sången och rösten i fokus.

Det är kombinationen som gör helheten

När jag frågar om ungdomarna har ett engagemang i föreningen efter att de medverkat på läger berättar Ronnie att flera fortsätter engagera sig i föreningen.

- De är då ungdomar som delar vår bild av lika delar intresse för filmen/sången och det estetiska, som värdet av upplevelsen och vikten av den sociala sammanhållningen. Det är kombinationen som gör helheten och vår verksamhet skulle inte vara bra om vi bara fokuserade på en av dem. Majoriteten av våra ledare är tidigare deltagare och den som varit hos oss längst har varit ledare i 9 år och dessförinnan deltagare under två somrar.”

På min fråga till föreningen om framgångar väljer Ronnie att bland annat lyfta fram föreningens ledord.

- Vi är bra på att skapa aktiviteter som sätter människan i centrum, lyfta fram individer och skapa sammanhållning utifrån våra ledord Ansvar, Delaktighet och Respekt. Vi har valt att inte dela upp lägren efter ålder på deltagarna utan välkomnar alla 10-17 år, där de flesta är 11-15 år. När de arbetar i sina filmgrupper är de fördelade efter ålder men de flesta aktiviteter sker i helgrupp. Det skapar en dynamisk grupp vilket fungerar mycket bra.

Förutom framgångarna finns det självklart även utmaningar, inte minst under 2020 och så här reflekterar föreningen om lägersommaren 2020 och inför 2021.

- Efter en rad åtgärder kunde vi genomföra lägren under sommaren 2020 på ett säkert sätt och vi hoppas att sommaren 2021 ska fungera lika bra. Det känns som att utmaningarna som just nu tar upp tiden bara är kopplade till pandemin men utöver det är det hela tiden ett utvecklingsarbete kring upplägg/aktiviteter, utbildning och sammansättning av personalgrupper och ledare. Med potentiellt 18 läger och 700 deltagare per lägersommar är det mycket förberedelser med personal och leverantörer av mat, teknik, lokaler med mera.

Sensus och folkbildningen

När jag ställer frågor till föreningen som handlar om vad folkbildning är för dom, hur de använder folkbildningen i sitt arbete och kring Sensus betydelse och förväntningarna på oss, blir jag glad av svaret som sätter igång tankar och utmanar oss på hur vi på bästa sätt kan ta samarbetet vidare, inte minst inom ledarutveckling.

- Folkbildning för oss är nyfikenhet, lärande utifrån viljan att lära sig, där individens kunskap nödvändigtvis inte behöver komma från traditionella utbildningssystemet utan lika gärna kan vara inhämtad utifrån engagemang och livserfarenhet, utan att för den delen vara mindre värd. Våra läger innehåller både föreläsningar och praktiska workshops såväl som mer traditionell folkbildning där deltagarna i grupp inhämtar kunskap och diskuterar sig fram för att tillsammans skapa en film utifrån sina egna förutsättningar. När vi var nystartade gav Sensus oss en bra grund med sin ledarutbildning, det vidgade vårt tankesätt. Vi är glada att Sensus varit med oss på hela resan och ser fram emot ett fortsatt samarbete. Då verksamheten växer och vi nu har fler ledare varje år ökar behovet av ledarutbildning vilket vi hoppas att Sensus kan hjälpa till med.”

Från Filmkollo och Voicecamp till Idol och Dramaten

Avslutningsvis frågar jag föreningen vad som är roligast just nu och uppmuntrar dem att lyfta fram en framgångssaga eller två. Det finns mycket att vara stolt över tänker jag när Ronnie berättar om det stora lägerintresset trots pandemin och om framgångar inom film och musik.

- Intresset för våra läger håller i sig och vi ser ett stort behov i samhället av vår verksamhet. Under dessa pandemiår kommer antalet deltagare vara lägre än normalt, men i takt med att samhället återhämtar sig kommer vår verksamhet återigen att växa. Vi förbereder oss på att ta emot deltagare och utvecklar våra aktiviteter så att verksamheten blir än bättre.

Flera av våra tidigare deltagare och ledare arbetar idag inom film- och musikbranschen. En tidigare Voice Camp-deltagare vann Idol 2019 och flera Film-
kollodeltagare kan man se i olika biofilmer, serier och uppsättningar på Dramaten. Filmskaparen Casper Thor, deltagare på Filmkollo under flera somrar och som nu är ledare sedan några år tillbaka, vann 2020 Frame Filmfestival i sin åldersklass med sin kortfilm: "Var är Bosse?”