40 år av körerfarenhet – och det är fortfarande magiskt

19 december, 2023
  • Musik – Körsång

I Vollsjö församling träffar vi Ingela Bertilsson, en körledare med nästan fyra decennier av erfarenhet. Ingela ser kören som en viktig mötesplats, en plats som fyller ett tomrum i dagens samhälle där föreningslivet inte är vad det en gång var.

Att skapa musik tillsammans, menar Ingela, är en kraftfull upplevelse. Det händer fantastiska saker när människor skapar tillsammans, det uppstår magi. Ingela betonar vikten av att utmana kören med lagom svåra uppgifter, men varnar för att underskatta dess förmåga. När kören tar sig an dessa utmaningar, växer de, utvecklas och lär sig.

Själva körövningen är inte bara en plats för musikalisk utveckling, utan också för fysisk välmående. Andningen kommer igång, lungorna tränas och hela kroppen aktiveras. Dessutom fungerar det som en mental paus, en chans att komma ur eventuella negativa tankemönster och bara känna sig, och må, bra.

Under sina 40 år som körledare har Ingela sett och mött många människor. Från barndop till vuxenliv, hon har sett generationer fortsätta att sjunga. Just nu leder hon fyra körer: Himlakören, en blandad kör med cirka 40 medlemmar i åldrarna 13 till 81 år; Drängakören, en manskör med drygt 20 medlemmar som började som ett hobbyprojekt för att få tonåringar att sjunga och nu är en 4-stämmig manskör; samt två barnkörer, Stjärnorna och Stellamix, med totalt 35 barn mellan 6 och 12 år.

Ingela arbetar med olika teman i sina körer för att erbjuda ett brett lärande. Dessutom lär hon ut noter, vilket hon ser som en värdefull färdighet. Noter är globala, förklarar hon, och med kunskap om dem kan man sjunga med människor från hela världen.