Anlita en certifierad Anti-aging pedagog

Vill du utveckla din kör enligt metoden Anti-aging för rösten? Här finner du certifierade pedagoger redo för uppdrag.

Birgitta Mannerström-Molin, Göteborg

Birgitta är utbildad sångpedagog och kördirigent och är hemhörande i Göteborg. Hon är verksam som körledare i Härlanda församling i Göteborg och gör uppdrag för El Sistema, Göteborgs Symfoniker, Körcentrum Väst med flera. Hon undervisar i körmetodik vid musikhögskolan i Göteborg. 2016 blev Birgitta utsedd till årets Barn- och Ungdomskörledare.

Kontakta Birgitta
Telefon: 0708404346
E-post: birgitta.molin@gmail.com
Tar uppdrag i: hela Sverige


Eva-Marie Agnelid, Stockholm

Kyrkomusiker och kördirigent. Utbildning från musikhögskolan. Bosatt i Stockholm.

Kontakta Eva-Marie
Telefon: 0736504644
E-post: evamarie.agnelid@svenskakyrkan.se
Tar uppdrag i: hela Sverige


Gunhild Scheike, Uppsala

Gunhild Scheike är kyrkomusiker hemhörande i Uppsala. Gundhild har gått "Avancerad kördirigering" på universitetet i Uppsala vårterminen 2009 under Stefan Parkman samt gått kurs i 'Barnkörmetodik' för Gunnel Fagius via Uppsala Universitet.

Kontakta Gundhild

Telefon: 0705625273

E-post: kreativagunhild@gmail.com

Tar uppdrag i: Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län


Katarina Solén Hiller, Göteborg

Utbildad organist med inriktning sång och kördirigering i Göteborg. Efter examen vidareutbildade hon sig till körpedagog för barn och vuxna samt i solistisk sång i Karlsruhe Tyskland. Just nu arbetar Katarina som organist i Högsbo församling där hon också har musikterapi på rehab sjukhus. Diplomerad RGRM. Katarina arbetar gärna med sångteknik samt konsertteman.

Kontakta Katarina

Telefon: 0317048810

Mobil: 0708398652

E-post: katarina.hiller@bredband.net

Tar uppdrag i: Hallands län och Västra Götalands län


Lars Lind, Sundsvall

Lars är förbundsdirigent i Sveriges kyrkosångsförbund med inriktning Barn och unga. Lars bor i Sundsvall. Lars har läst barnkörmetodik för Gunnel Fagius samt studerat piano i Los Angeles för Henry Brewer och Cat Gray samt läst piano och sång vid MIT i USA.

Kontakta Lars

Telefon: 0703027451

E-post: lars_lind@outlook.com

Tar uppdrag i: Gävleborgs län, Jämtlands län, Uppsala län och Västernorrlands län


Lena König, Stockholm

Lena har utbildning från Musikhögskolan samt Operastudier vid Operastudio-67. Lena arbetar som sångpedagog, både med individuella konsultationer och gruppundervisning samt leder två Sensus körer. Lena har medverkat som sångerska, i många operauppsättningar och konserter, och har framträtt både som korist och solist tillsammans med Radiokören och Eric Ericsons Kammarkör. Under de senaste åren har hon samarbetat med flera skådespelare, till exempel Marika Lagercrantz, i olika föreställningar. Stockholmspolisen, präster inom Svenska kyrkan, Birgitta-systrarnas kloster, är några exempel på uppdragsgivare.

Kontakta Lena

Telefon: 0851012626

Mobil: 0707552977

E-post: contact@lenakonig.com

Tar uppdrag i: hela Sverige


Margaretha Skoglund, Borås

Verksam som organist i Gustav Adolfs kyrka i Borås och har körsång som ett stort specialintresse. Leder i dag kyrkokör, damkör och oratoriekör, där repertoaren spänner från visor till "Ein deutsches Requiem" av Brahms.

Kontakta Margaretha

Mobil: 0702675355

E-post: margaretha.skoglund@svenskakyrkan.se

Tar uppdrag i: Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län och Västra Götalands län


Maria Andersson, Mellerud

Maria är kyrkomusiker i Melleruds Pastorat och leder kyrkokör, damkör samt barnkör.

Kontakta Maria

Mobil: 0722006206

E-post: maria.s.andersson@svenskakyrkan.se

Tar uppdrag i: Värmlands län och Västra Götalands län


Peter Melin, Uppsala

Peter arbetar sedan 25 år med körer. Han är bland annat dirigent för tre vuxenkörer, Enköpings Kammarkör, Vokalensemblen Uppslaget och Vindhemskören samt ledare för en projektbarnkör som kallas Minikids. Peter är utbildad sångpedagog samt talpedagog.

Kontakta Peter

Telefon: 0706925594

Mobil: 0706925594

E-post: petermelinos@hotmail.com

Tar uppdrag i: Stockholms samt Uppsala län


Sabina Nilsson, Göteborg

Kontakta Sabina

Mobil: 0766499032

E-post: sabina.nilsson@svenskakyrkan.se

Tar uppdrag i: Hallands län och Västra Götalands län


Sofia Hultman, Nyköping

Sofia har arbetat som kyrkomusiker i 15 år och har dirigentexamen från Örebro universitet. Sofia bor i Nyköping och arbetar som musiklärare på högstadiet. Sofia har arbetat som kyrkomusiker i 15 år inom svenska kyrkan och arbetat med kör i olika former.

Kontakta Sofia

Telefon: 0703636134

E-post: sofia.k.hultman@gmail.com

Tar uppdrag i: hela Sverige


Susanne Carlström, Stockholm

Utbildad sångpedagog vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Susanne har sjungit i Radiokören 1992 - 2010. Numera arbetar hon som sångpedagog och körledare i Stockholm samt leder flera egna körer.

Kontakta Susanne

Mobil: 0709369841

E-post: susanne.carlstroem@gmail.com

Tar uppdrag i: hela Sverige


Ulla Heinstedt, Linköping

Ulla har genom hela sin karriären lett egna körer, underviserat i solosång, arbetat med körworkshops och undervisat i sång- och talteknik vid Linköpings universitets lärar- och prästutbildning. Sedan några år tillbaka arbetar Ulla på Sensus i Östergötland som verksamhetsutvecklare och sångpedagog/körledare med inriktning mot Svenska kyrkans kör- och musikverksamhet.

Kontakta Ulla

Mobil: 0706727516

E-post: ulla.heinstedt@sensus.se

Tar uppdrag i: hela Sverige


Ulrike Heider, Göteborg

Ulrike arbetar sedan år 2000 som organist och körledare i Hagakyrkan. Hon dirigerar Guldhedskyrkans Kammarkör och är konstnärlig ledare för Schola Gothia en professionell ensemble som har specialiserad sig på gregorianik och tidig polyfonik. Hon jobbar gärna med den mänskliga rösten och dess utveckling.

Kontakta Ulrike

Mobil: 0730300759

E-post: ulrike.heider@svenskakyrkan.se

Tar uppdrag i: hela Sverige


Mikael Jacobsson, Skellefteå

Är utbildad Pianopedagog och Kyrkomusiker och har 35 års erfarenhet som ledare för körer i alla åldrar och olika ambitionsnivåer. Vid sidan av arbetet som kyrkomusiker har M bland annat också varit lärare på Framnäs folkhögskola och Piteå Musikhögskola. 2004 startade M med Körskola för att underlätta för nya sångare i vuxen ålder att börja sjunga i kör. Till dags dato så har ca 400 deltagare passerat och de flesta funnit sig en passande kör.

Kontakta Mikael

Telefon: 0910787925

Mobil: 0702565455

E-post: mikael.jacobsson@svenskakyrkan.se

Tar uppdrag i: hela Sverige


Magnus Lundgren, Kiruna

Magnus är körledare sedan 1993 och arbetar sedan 2005 med körer inom Svenska kyrkan i Kiruna. Magnus är kantor och utbildad vid Mellansels folkhögskola.

Kontakta Magnus

Telefon: 098012883

Mobil: 0702455962

E-post: magnus.lundgren@svenskakyrkan.se

Tar uppdrag i: hela Sverige


Anna Marmvik, Halmstad

Utbildad sångpedagog vid Musikhögskolan i Piteå. Är sedan 2009 verksam i Halmstad där hon undervisar i sång i alla åldrar och leder egna damkören Viva voce.

Kontakta Anna

Mobil: 0730213186

E-post: anna.marmvik@sangstudio.se

Tar uppdrag i: hela Sverige


Lillemor Bodin Carlson, Örnsköldsvik

Har arbetat med sång och kör under "hela livet" : sjungit själv och tillsammans med andra och lett/leder sånggrupper och körer av olika slag. Undervisat i sång i Kulturskolan, drivit lärarfortbildning med fokus på sång med barn, arbetat med skapandeprojekt som Write an Opera mm. Har arbetat en hel del med scenisk produktion av körmusik, senast inom Musik i Västernorrland. Anställd av Mellansels Folkhögskola med uppdrag inom bl a sångmetodik och jobbar framför allt med Körakademin - ett folkbildningsprojekt för körsångare som skapar och tillhandahåller resurser på nätet för körsångare.

Kontakta Lillemor

Telefon: 0661654412

Mobil: 0701919871

E-post: info@korakademin.se

Tar uppdrag i: hela Sverige


Petra Valman, Knivsta

Petra Valman är frilansande opera- och konsertsångerska och leg logoped. Petra Valman ger även kurser och lektioner till sångare, körer, präster och lärare. Petra arbetar med tal- och sångrösten ur det sceniska, musiska och kommunikativa perspektivet. För mer info se petravalman.se

Kontakta Petra

Mobil: 0738332532

E-post: petra.valman@gmail.com

Tar uppdrag i: Stockholms län, Uppsala län samt övriga Sverige


Maria Wessman Klintberg, Visby

Maria är utbildad rytmiklärare, musiklärare och körpedagog. Jobbar för närvarande på Kulturskolan Gotland som sång- och körpedagog, med El Sistema och med barn och pedagoger på förskolan. Undervisar även i kör och sång på gymnasiets estetiska program. Hon har lång erfarenhet som körledare för såväl barn- och ungdomskörer som vuxenkörer.

Kontakta Maria

Telefon: 0498225696

Mobil: 0730241253

E-post: maria@wessmans.se

Tar uppdrag i: hela Sverige