Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Uppsala

Yrkesföreningen Församlingspedagogskongressen 2022

Obs! Anmälan sker i två steg. När du har gjort din anmälan kommer du få ett bekräftelsemail med en länk där du måste fylla i kompletterade uppgifter så som val av seminarium samt allergier/kostönskemål.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Onsdag, Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 19:00

Plats

Se beskrivning

Pris

1200 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Välkommen till årets församlingpedagogkongress, som har Svenska kyrkans pedagogiska frågor i fokus! Under två dagar får vi inspireras och utbyta erfarenheter kring temat ”Lärande och undervisning” genom föreläsningar och seminarium. Den årliga kongressen är öppen för alla som är intresserade av pedagogiska frågor i Svenska kyrkan, men riktar sig främst till församlingspedagoger.

Yrkesföreningen Församlingspedagoger i Svenska kyrkan inbjuder i samarbete med Sensus, Svenska kyrkans utbildningsinstitut och Svenska kyrkan Uppsala stift till Kongress 2022.

Föreläsning:

 • Lärande pågår!!- Programmet Lärande och undervisning - Maria Södling
 • Biskopsbrevet om Lärande och undervisning -Biskop Sören Dalevi
 • Vägen är allt - inspiration till en religionspedagogiskt medveten reflektion i en kristen kontext utifrån de didaktiska frågorna - Caroline Klintborg

Seminarieval - Obs! Det är begränsat antal platser på seminarier.

 • Konfirmandriktlinjerna 2020 SKUI
 • Bibelsmedjan – Kreativ bibelläsning i grupp SKUI
 • ”Sången som lär och ger oss insikter.” SKUI
 • Kyrkorumspedagogik Domkyrkan

Vid anmälan:

Anmäl dig via den röda anmälningsknappen och följ instruktionerna. Anmälan sker i två steg. När du har gjort din anmälan kommer du få ett bekräftelsemail med en länk där du måste fylla i kompletterade uppgifter så som val av ström samt allergier/kostönskemål.

Pris

Kostnaden för kongressen är 1200:-. Obs! Kom ihåg att ange organisationsnummer och eventuell referens om du inte ska betala din avgift själv. Sensus kommer att fakturera deltagaravgiften till din privata adress om du missat att ange annan betalare. Fakturering kommer att ske efter kongressens slut.

Logi

Bokas och betalas på egen hand.

Övriga frågor

För övriga frågor kontakta Maria Nilsson (mailto:maria.n.nilsson@svenskakyrkan.se) eller Jonna Nilsson (mailto:jonna.nilsson@svenskakyrkan.se)

Program

Onsdag 23 mars:

 • 9.00 Mötesbyrån öppnar. Domkyrkan Möjlighet att fika i katedralcaféet. (alla får en smörgås)
 • 10.00 Inledningsgudstjänst i Domkyrkan Anders Hedman, stiftsadjunkt Uppsala stift
 • 11.15 Undervisning och lärande pågår! Domkyrkan Programmet för Lärande och undervisning samlar och utvecklar Svenska kyrkans arbete med lärande och undervisning. Syftet är att öka och fördjupa kunskapen om kristen tro och tradition hos många människor. Maria Södling - teologie doktor, senior rådgivare vid Svenska kyrkans nationella nivå, arbetar i programmet Lärande och undervisning.
 • 12.30 Lunch (på egen hand)
 • 13:30 Seminarium 1
 • Konfirmandriktlinjerna 2020 SKUI Maria Wingård Församlingspedagog, Tematisk handläggare, Programmet för lärande och undervisning och konfirmandfrågor
 • Bibelsmedjan – Kreativ bibelläsning i grupp SKUI Presentation av Bibelsmedjan som koncept och möjlighet att få prova på materialet. Nicklas From, stiftspedagog i Västerås stift
 • ”Sången som lär och ger oss insikter.” SKUI Maria Oldeberg Huusko, lärare i kyrkomusik på Svenska kyrkans Utbildningsinstitut, med lång erfarenhet av kyrkomusikaliskt arbete bland barn, unga och vuxna i församling och i stiftstjänst.
 • Kyrkorumspedagogik Domkyrkan Charlotta Ingerholt, domkyrkopedagog Uppsala domkyrka
 • 14:30 Fikapaus
 • 15:00 Seminarium 2
 • Konfirmandriktlinjerna 2020 SKUI Maria Wingård Församlingspedagog, Tematisk handläggare, Programmet för lärande och undervisning och konfirmandfrågor
 • Bibelsmedjan – Kreativ bibelläsning i grupp SKUI resentation av Bibelsmedjan som koncept och möjlighet att få prova på materialet. Nicklas From, stiftspedagog i Västerås stift
 • Sången som lär och ger oss insikter.” SKUI Maria Oldeberg Huusko, lärare i kyrkomusik på Svenska kyrkans Utbildningsinstitut, med lång erfarenhet av kyrkomusikaliskt arbete bland barn, unga och vuxna i församling och i stiftstjänst.
 • Kyrkorumspedagogik Domkyrkan Charlotta Ingerholt, domkyrkopedagog Uppsala domkyrka
 • 17.00 Årsmöte för yrkesföreningen SKUI
 • 19.00 Middag Hotell Gillet

Torsdag 24 mars

 • 8:30 Morgonbön Missionkyrkan
 • 9.00 Biskopsbrevet om lärande och undervisning Missionskyrkan n presentation av Biskopsbrevet om undervisning, innehåll, men också processen före och nder arbetet och om det finns några tankarna kring brevets uppföljningsarbete. Biskop Sören Dalevi, Karlstad stift
 • 10.00 Fikapaus
 • 10.30 Dialogforum – Sensus ansvarar SKUI
 • 12.00 Lunch (på egen hand)
 • 13.00 Vägen är allt – en introduktion till religionspedagogik Missionskyrkan. Presentation av boken Vägen är allt och tankarna bakom den. Caroline Klintborg
 • 14.00 Avslutning Missionskyrkan
 • 14.30 Fika
 • 15.00 Slut

Arrangemangsnummer: 320008

Ledare

Jonna Nilsson

Jenny Lerström

Kontaktperson