Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

GÖTEBORG

Tillsammans för ett öppet samhälle – rum för gästfrihet och gemenskap

Välkomna till kyrkornas årliga ekumeniska nätverksdagar kring migration och integration!

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Onsdag, Torsdag

Tid

Se beskrivning

Pris

400 kr

Tema: ”Tillsammans för ett öppet samhälle – rum för gästfrihet och gemenskap”

Tillsammans vill vi verka för ett öppet samhälle där demokrati, delaktighet och inkludering är en självklarhet. Ett stort och viktigt arbete bland människor som kom till Sverige 2015 påbörjades då och pågår fortfarande. Vi tog emot – har det blivit gemenskap/inkludering eller var befinner vi oss? Under våren har nya flyktingar kommit från ett pågående krig nära oss. Detta arbete inkluderas också i denna konferens.

Innehåll

Dagarna kommer innehålla föreläsningar, seminarier, workshops, erfarenhetsutbyte, kulturinslag, gudstjänstfirande och mycket mer. I programmet återfinns bland annat:

Erik Amnå, professor i statsvetenskap, som kommer föreläsa om demokrati och tillit.
Kristina Helgesson Kjellin, forskare i kulturantropologi som berättar om sin forskning kring integration, gästfrihet och kyrkans roll i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle.
Fader Cyril Hovrun, ortodox präst från Ukraina och professor i ecklesiologi, internationella relationer och ekumenik vid Enskilda Högskolan Stockholm.
Representanter från Dalabergskyrkan i Uddevalla, Smyrnakyrkan och Agape Göteborg kommer berätta om resan från gästfrihet till gemenskap.

Seminarier:
Seminarie 1. Power to the People – Förändring underifrån
Seminarie 2. Dumpad! Ett miniseminarium om social dumpning
Seminarie 3. ”Sjung med dom som kommer”
Seminarie 4. Exploatering på arbetsmarknaden
Seminarie 5. Papperslöshetens villkor – om vardagen att leva som papperslös i Sverige Seminarie 6. Communityskolan Tynnered

Programmet i sin helhet, inkl allt om de de valbara seminarierna, och mer info hittar du här: https://www.skr.org/arrangemang/kyrkornas-natverksdag-kring-migration-och-integration-tillsammans-for-ett-oppet-samhalle-rum-for-gastfrihet-och-gemenskap/

Pris

400 kr

Anmälan

Görs via länk "Till anmälan" här ovanför. Sista anmälningsdag är 7 oktober.

Nätverksdagarna arrangeras av Sveriges kristna råd tillsammans med Sensus studieförbund och Studieförbundet Bilda.

Arrangemangsnummer: 344432

I samarbete med