UMEÅ

Seminarium: Hälso- & våldsforskning med NET och NETfacts som intervention

Startdatum

7 oktober 2023

Veckodag

Lördag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

1 tillfälle, 6 studietimmar

Plats

Umeå UniverstitetTriple Helix

Umeå Universitet 90187 UMEÅ

Pris

Kostnadsfritt

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

For information in English? Scroll down.


Välkommen till seminarium för dig som arbetar med hälso- eller våldsforskning och/eller är utbildad och praktiserar NET i ditt yrkesliv. Vi möts för att dela erfarenheter och stärka vårt nätverk. Utrymme finns både för den som vill dela med sig av sina arbeten samt för reflektion och diskussion. 

Med på plats finns Dr Elisabeth Kaiser och Dr Katy Robjant samt Dr Håkon Stenmark med flera från Vivo International och NET Institute för att kunna ge input för vårt gemensamma fortsatta arbete.

OBS. Träffen genomförs på engelska.

Om du har funderingar kring innehåll eller bidra genom att dela med dig av ditt arbete, skicka dina frågor och/eller din sammanfattning (abstract) till per.mossegard@varsta.se

Inbjudan till träffen sker i samverkan mellan Vårsta Diakoni, Vivo International, NET Institute and studieförbundet Sensus.

---------------------------------------------------------------------

Welcome to a seminar for professionals within the healh- and violence research and/or are trained in NET and practice this in your professional life. We get together to share experiences and strengthen our network. There is space held both for reflection and discussion and if some of you would like to share your work there is time set aside for that as well.

Present to be able to provide input for our joint continued work is Dr. Elisabeth Kaiser and Dr. Katy Robjant as well as Dr. Håkon Stenmark and others from Vivo International and the NET Institute

NOTE. The meeting is conducted in English.

If you have questions regarding the meeting or if you want to contribute by presenting your work, send your questions and/or abstract to per.mossegard@varsta.se


This invitation is presented as a collaboration between Vårsta Diakoni, Vivo International, NET Institute and the study association Sensus. 

Arrangemangsnummer: 103804

Ledare

Susanne Axelsson

Kontaktperson

Kontor