Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

MHFA (Mental Health First Aid)– Första hjälpen till Psykisk hälsa, inriktning ungas psykiska hälsa

Kursen lär ut de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna samt ger dig en konkret handlingsplan i hur du kan stödja unga människor som lider av psykisk ohälsa.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodag

Tisdag

Tid

Kl 13:00 - 16:00

Omfattning

5 tillfällen, 17 studietimmar

Plats

På distans

Pris

500 kr

Antal platser kvar

Fåtal platser kvar

Efter genomförd kurs blir du av Karolinska institutet certifierad Första hjälpare.
Att som medmänniska få vara ett ställföreträdande hopp när livet är svårt - det är det vi är kallade till.

Kurstider

16 november kl. 13:00 - 16:30 18 november kl. 13:00 - 16:30 23 november kl. 13:00 - 16:30 25 november kl. 13.00 - 16:30 30 november kl. 13:00 - 16.30

För att bli certifierad Första hjälpare behöver du vara med på alla tillfällena.

Målgrupp

Ideella och anställda som möter människor i sitt uppdrag

Mål

Efter genomgången utbildning ska deltagaren • Ha fördjupad kunskap om ungas psykiska hälsa generellt. • Utifrån vetenskaplig evidens, kunna möta negativa attityder, rädslor och tabun omkring psykisk ohälsa. • Utifrån en säkerställd manual, kunna bemöta och stötta människor med psykisk ohälsa.

Innehåll/program

Kursen innehåller föreläsning, samtalsträning, filmer och gruppövningar. Självstudier förutsätts efter avslutad kurs.

Kursledare

Annalena Norrman, Stiftsdiakon och Instruktör MHFA. annalena.norrman@svenskakyrkan.se Satu Brännström, Stiftsdiakon och Instruktör MHFA, satu.brannstrom@svenskakyrkan.se

Kostnad

500 kr för litteratur Ange annan betalare, om din arbetsgivare/församlingen står för kostnaden.

Arrangörer

Kursen genomförs i samverkan med Sensus, Karolinska institutet och Region Norrbotten.

Max- och mini-antal deltagare

Mini 6 personer max 15 personer

Sista anmälningsdag

1 oktober

Arrangemangsnummer: 411711

Ledare

Satu Brännström

Annalena Norrman

Maria Renberg

Kontaktperson

Kontor