Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Scandinav bildbyrå

STOCKHOLM

Arbetsmiljöutbildning, Grund 2 + 1 dagar

Ett hållbart arbetsliv där människor orkar och vill arbeta länge, är något vi alltmer ser som en självklarhet. En god arbetsmiljö är en förutsättning för detta och ett viktigt verktyg är vårt systematiska arbetsmiljöarbete där vi både identifierar frisk- och riskfaktorer på arbetsplatsen.

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad men vi tar emot efteranmälningar.

Veckodagar

Onsdag, Torsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

3 tillfällen, 21 studietimmar

Plats

XXXMedborgarhusetM001

Medborgarplatsen 4 11826 STOCKHOLM

Pris

7900 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

Kunskap om regelverk, ansvar och roller är en viktig del i det systematiska arbetet med arbetsmiljön, men kanske är det allra viktigaste viljan till dialog. En god samverkan där alla på arbetsplatsen medverkar, ökar chanserna att lyckas.

Innehåll och upplägg

Inom ramen för den här utbildningen får du som chef eller skyddsombud en grund för att bedriva ett systematiskt och effektivt arbetsmiljöarbete, såväl riskförebyggande som hälsofrämjande. Du får också möjlighet till fördjupade kunskaper inom de områden som allmänt är mest aktuella idag, och de områden som specifikt är mest aktuella i din verksamhet.

Dag 1

Inledning

 • Arbetsmiljö- forskning och beprövad erfarenhet
 • Var vill vi lägga ribban – om strategiskt arbetsmiljöarbete
 • Är arbetsgivarna och arbetstagarna på samma planhalva? Vill vi samma saker?
 • Aktuella arbetsmiljöfrågor, allmänt och specifikt i vår egen verksamhet
 • Lagstiftningens utgångspunkter och innehåll
 • Vad är syftet med regelverket och vad innehåller det
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Dag 2

Backspegel. Reflektion i grupp kring dag 1. Lösa trådar, tankar, frågor

 • Psykisk ohälsa- orsaker och verkan
 • Organisatorisk och social arbetsmiljö
 • Systematiskt arbete mot psykisk ohälsa
 • Arbetsanpassning
 • Avslutande grupparbete kring vårt nuläge och våra utmaningar
 • Vad blir nästa steg i vårt arbetsmiljöarbete?

Dag 3

Vi arbetar i grupper kring aktuella case och frågeställningar, använder dialog som verktyg, drar slutsatser och kopplar händelseförlopp till arbetsmiljöns regelverk och de roller som finns beskrivna.

 • Vem gör vad i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet, i praktiken?
 • Vem gör vad när något händer?
 • Våra interna riktlinjer, är dom till hjälp?
 • Vad är egentligen samverkan och dialog, hur går det till?
 • Om begrepp som KASAM och coachande förhållningssätt

Datum och tid

24, 25 november 2021 samt 26 januari 2022 klockan 9:00-16:00

Pris

7 900 kr - inklusive deltagarmaterial, lunch och för och eftermiddagskaffe.

7 400 kr för ST-medlemmar, Svenska kyrkans församlingar samt Försvarsförbundet

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 7 september 2021. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften. OBS! Ange faktureringsadress samt referens vid anmälan.

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Kursledare

Anitha Kiianlinna är arbetsmiljö- och organisationskonsult samt beteendevetare och certifierad personaldialogcoach.

Material

Sensus tillhandahåller material.

Anmälan

Anmälan är bindande och ska vara oss tillhanda senast 9 november 2021. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15 % och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften. OBS! Ange faktureringsadress samt referens vid anmälan.

Tillgänglighet

Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Anmäl behov av hörselslinga eller tolk vid anmälan.

Information angående utbildningar med hänsyn till Covid-19

Många längtar tillbaka till fysiska möten, medan efterfrågan på distansutbildningar fortfarande kvarstår. Därför har vi beslutat att erbjuda båda möjligheterna på samtliga utbildningar under hela 2021. För dig som är intresserad av våra utbildningar, du kan själv välja om du vill delta på plats i Stockholm eller på distans på hemmaplan. Vi har anpassat platserna i våra lokaler och reducerat max antal deltagare till 8 (exklusive lärare och representant). På Sensus håller vi oss självklart uppdaterade kring Folkhälsomyndighetens nuvarande och kommande rekommendationer. Om det kommer nya direktiv som påverkar en utbildning du anmält dig till, kommer vi informera dig via mail eller telefon. Varmt välkommen till våra utbildningar.

Praktisk information och Zoom länk skickas ut vid kallelse.

Arrangemangsnummer: 903311

Ledare

Anitha Kiianlinna

Kontaktperson