Bild: Jonna Axelsson

ÄNGELHOLM

Föredrag och samtal: FREDTalks - Apokalyps? - Marcus Ekdahl

Datum

19 oktober 2023

Dag

Torsdag

Tid

Kl 19:30 - 21:00

Plats

Åvalla Församlingsgård

Södra Kyrkogatan 3 26232 ÄNGELHOLM

Pris

Kostnadsfritt

Under Fredtalks bjuder kyrkoherde Fredrik Höggren in spännande gäster för intressanta samtal om tro, liv, vetenskap och samhälle. Olika perspektiv lyfts på frågor som utmanar, inspirerar och provocerar. Självklart finns det plats för frågor från åhörarna.

Samtidsandan verkar bli allt mer apokalyptisk, alltså färgad av någon form av undergångsstämning. I detta är nyhetsrapportering en central del. Faror som vi tidigare trodde skulle komma över oss i en avlägsen framtid verkar nu var här: Artificiell intelligens, klimatförändring, pandemier. Därtill krig i Europa och globala slitningar och polarisering. Hur kan vi människor känna hopp i en sådan tid? Vilket ansvar har media för samhällsklimatet och människors tillit och livsmod? Skall nyhetsmedia endast rapportera eller kan de också förväntas sprida hopp och livsmod?


Kvällens gäst, Marcus Ekdahl som är chefredaktör på HD/ NST, och kyrkoherde Fredrik kommer samtala om hopp, ansvar, sanning och medias uppdrag och gränser i en söndrad tid och möjliga strategier för att känna hopp i en tid av nedslående nyheter.


Anmälan senast 19/10 klockan 15.00 till telefon 0431-43 75 00 eller via Ängelholms församlings hemsida www.svenskakyrkan.se/ angelholm/anmalan.

 

Arrangemangsnummer: 204513

Kontaktperson