Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Bild: Kristina BK

HÄSSLEHOLM

Estetiskt skapande

Startdatum

Aktiviteten är påbörjad

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 8:30 - 17:00

Omfattning

1 tillfälle, 8 studietimmar

Plats

Hässleholms missionshus

Första Avenyen 11 28131 HÄSSLEHOLM

Pris

600 kr

Antal platser kvar

Gott om platser kvar

##INSTÄLLD - Estetiskt skapande ger barn möjlighet att prova många uttryckssätt för att ”hitta sitt/sina språk. Välkommen till kursdag 2.

I dagens skola skärs timplanen för de estetiska ämnesområdena ständigt ner. Kyrkans olika barngrupper har möjlighet att bidra med det som skolan har en begränsad möjlighet att ge. Både en plats att få vara sig själv och bli accepterad som den man är men också att hitta sitt estetiska uttryckssätt för känslor och tankar.

Innehåll: Under kursdagen kommer vi utgå från en bön. Utifrån bönen får vi möta olika metoder, material och tekniker i skapande. Tyngdpunkten för dagen är skapande med gips, trä, tyg, färg och kartong, men även andra estetiska uttryck kan komma att användas som musik, drama, dans Syftet med dagen är att inspireras och få kunskap om hur man kan anpassa dessa metoder och tekniker till olika bibelberättelser och tillsammans med barnen arbeta både enskilt och i grupp. Detta är del 2 i kursen, som utgår från en Bön. Del 1 utgår från en bibelberättelse, del 3 från tecknande och del 4 från naturen. Delarna är helt fristående.

Målgrupp: Medarbetare i kyrkan som arbetar med barn i åldrarna 5-12 år.

Kursledare: Azarina Kander Birgersson. Azarina arbetar som handledande specialpedagog mot förskolor men håller också olika utbildningar i samspel, kommunikation och bemötande. Hon har också i många år hållit utbildningar och kurser i estetiskt skapande.

Lokal/verkstad: Lokal/verkstad är i Hässleholms missionshus, Första avenyn 11, Hässleholm.

Kostnad: för kursen är 600 kr om du är ledare eller deltagare hos Sensus. För övriga deltagare kostar dagen 900 kr. Detta är ett paketpris där kursavgift, material och fika ingår. Glöm inte ange i anmälan vilken församling som ska stå för kostnaden. Lunch ingår ej utan tas med på egen hand.

Anmälan: kursen tar emot 25 deltagare, först till kvarn gäller. Anmälan stängs när kursen är full.

Frågor: Om du har frågor kontakta: Maria Nilsson maria.nilsson@sensus.se, 0761-696 471

Arrangemangsid: 1520436

Ledare

Azarina Kander Birgersson

Kontaktperson