Det går inte längre att anmäla sig till denna cirkel, kurs eller arrangemang.

Sök efter liknande eller meddela ditt intresse!

Distans

Bokrelease: "Möten och mångfald"

Lyssna till ett samtal mellan Iman Baroudi, Haykanush Hovhannisian och Annebelle Gyllenspetz som finns intervjuade i den nya boken Möten och Mångfald, när de tillsammans med Henrik Frykberg som samtalsledare pratar om religiös identitet och öppenhet för varandra.

Datum

24 november 2022

Dag

Torsdag

Tid

Kl 17:00 - 18:00

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

Kort beskrivning av boken:

I dagens mångkulturella och mångreligiösa Sverige, finns det ett behov av att prata med och lyssna till varandra för att förstå. Genom att skapa samhörighet över gränserna och nå bortom diskussioner om vem som har rätt och fel kan ett gott samhälle för alla uppstå. Den här boken riktar sig till dig som har denna önskan, oavsett vilken tro eller livssyn du har.
I boken möter du tretton personer – kristna, muslimer och judar – som berättar om sin egen tro, om vilken betydelse religionen kan ha i vardagen, om hur de ser på varandras traditioner och hur man med nyfikenhet och respekt kan närma sig varandra.
Dessutom medverkar imam Salahuddin Barakat, rabbi Ute Steyer och biskop Åke Bonnier med varsin text om mötet med den andre.
Med hjälp av samtalsfrågor bjuds du som läsare in att fundera och samtala med andra om möten och mångfald utifrån era egna liv. På så sätt kan nya berättelser skapas.
I denna digitala bokrelease möter vi tre av de intervjuade i boken i ett samtal lett av Henrik Frykberg.
Här kan du bläddra i boken.

Anmälan:

Görs via länk "Till anmälan" här ovanför och senast kl 16:00 den 24 november. Länk till mötet skickas när du har anmält dig.

Bokreleasen arrangeras av Sensus, Svenska Kyrkan, Programmet Social hållbarhet fokus tillit och demokrati, i Svenska kyrkan och Argument Förlag. Boken har tagits fram med stöd av Levande Historia i Göteborg.

Arrangemangsnummer: 812649

I samarbete med

Medverkande

Iman Baroudi

Kontaktperson