Hem
Translate this page

Translate this site

Select your language in the dropdown menu below

Foto: Scandinav bildbyrå

MALMÖ

BAM - Arbetsmiljö - grundutbildning för chefer, arbetsledare och skyddsombud

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Det handlar om att genom samverkan arbeta riskförebyggande och hälsofrämjande - för friska företag och medarbetare. Kunskap om lagstiftning, roller och ansvar är en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Startdatum

27 oktober 2021

Veckodag

Onsdag

Tid

Kl 9:00 - 16:00

Omfattning

3 tillfällen, 24 studietimmar

Lokal/rum

Känsla

Pris

7900 kr

Utbildningen kommer att genomföras i våra utbildningslokaler i centrala Malmö. Som deltagare har du valet att deltaga digitalt om du föredrar det.

Innehåll och upplägg

Sensus pedagogiska och inkluderande förhållningssätt innebär att vi ger stort utrymme för samtal och praktisk träning. Vi arbetar med fallbeskrivningar och grupparbeten utifrån den egna arbetssituationen. Deltagaren får konkreta verktyg för att fortsätta arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen.

  • Regelverket kring arbetsmiljön
  • Aktörer i arbetsmiljöarbetet och samverkan på arbetsplatsen
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Förändringsarbete
  • Stress, sjukfrånvaro och rehabilitering
  • Våld och hot
  • Diskrimineringslagen - ändringar samt integrering i SAM
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete

Pris

7 900 kr inklusive deltagarmaterial, lunch och kaffe 7 400 kr för medlemmar inom fackförbundet ST, Svenska kyrkans församlingar samt Försvarsförbundet.

Sammankomster: 27/10, 10/11 och den 17/11

Anmälan

Ange faktureringsadress samt om du är medlem i fackförbundet ST, Svenska kyrkans församlingar eller Försvarsförbundet i meddelandefältet.

Anmälan är bindande. Vid avbokning faktureras en administrativ avgift på 15% och vid avbokning senare än två veckor före utbildningens start faktureras hela avgiften.

Arrangemangsnummer: 905862

Ledare

Katrin Edström

Kontaktperson