Diplomerad redovisningsekonom

Som diplomerad redovisningsekonom ansvarar du för organisationens operativa ekonomiarbete.

Detta är en praktisk utbildning som ger dig möjlighet att bredda dina kunskaper inom ekonomi.

Mål
Efter avslutad utbildning har du god kunskap om bokföring och lönehantering och kan ansvara för organisationens operativa ekonomiarbete. Du har grundläggande kunskap om redovisningsekonomiska begrepp och aktuell skattelagstiftning. Du kan också upprätta bokslut, bedöma skattekonsekvenser samt göra ekonomiska analyser.

Målgrupp
Utbildningen vänder sig dig som arbetar med eller har erfarenhet av ekonomiadministration, till exempel som bokföringsassist, arbetsledare med ekonomiansvar eller redovisningskonsult, och som vill utveckla dina kunskaper inom kvalificerat ekonomiarbete.

Förkunskaper
Gymnasiekompetens och flerårig erfarenhet av ekonomiadministrativt arbete samt grundläggande kunskaper i bokföring är ett krav. Viss kännedom om bokslut och deklaration är en tillgång.

Innehåll och upplägg
Utbildningen omfattar 160 studietimmar fördelat på 20 dagar (en heldag varannan vecka). Teori varvas med praktiska övningar. Du får hemuppgifter och personlig feedback. Utbildningens upplägg gör att du kan studera och arbeta parallellt. Utbildningen innehåller följande avsnitt:

  • Grundläggande bokföring
  • Affärsmiljö, ekonomiska kalkyler
  • Affärsredovisning
  • Beskattning

Se hela innehållet i detalj här

Ledare
Samtliga ledare är yrkesverksamma och har goda kunskaper om yrkets förutsättningar.

Antal deltagare
Vi arbetar med små grupper där det finns gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner.

Betyg och diplom
För att få slutbetyg och bli diplomerad krävs minst 70 procents närvaro samt godkänt betyg i alla tentamina.

Plats
Utbildningen ges i Göteborg, Jönköping, Kalmar, Linköping, Malmö, Stockholm, Uppsala och Växjö.

Pris
37 900 kr per termin, exklusive litteratur.

Se alla planerade startdatum här