Sensus diplomutbildningar

Sensus diplomutbildningar är praktiska och ger kunskaper som är direkt användbara i arbetssituationen. Ledarna har både teoretisk kompetens och praktisk erfarenhet och är verksamma inom de områden de undervisar i.

Med små grupper på 12-15 personer finns det gott om utrymme för handledning, feedback och diskussioner. Nya kunskaper och färdigheter behövs för att klara nya uppgifter. Vill du kunna påverka din framtid behöver du också ökade insikter om dig själv, om samhället och dess mekanismer. Vi lägger stor vikt vid din personliga utveckling, dina erfarenheter och drivkrafter.

Vår pedagogik har utprövats genom decennier i nära samspel med organisationer och företag och bygger på människans lust att uppleva, lära och utvecklas.

Deltagarna kommer från olika företag och organisationer vilket ger rika möjlighet till erfarenhetsutbyte. Dessutom får du ett värdefullt nätverk som du kan ha nytta av efter utbildningens slut.

Diplom och betyg

Efter minst 70 % närvaro i varje avsnitt samt godkända tentamina får du diplom och betyg.

Diplomerad HR-koordinator

En utbildning som ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bredda dina kunskaper inom personaladministration och arbetsrätt.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad HR-specialist

En utbildning som ger dig kunskap att arbeta strategiskt med HR-frågor så att du kan ta ett övergripande ansvar för personalarbetet på din arbetsplats.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad kommunikatör

En utbildning som ger dig strategiska och praktiska kunskaper om information och kommunikation.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad personalledare för Svenska kyrkan

En utbildning som ger dig kunskaper och färdigheter i organisation, ledarskap, personalekonomi och arbetsrätt inom Svenska kyrkan.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad projektledare

En utbildning där du lär dig att driva ett projekt från start till mål. Du får också lära dig om gruppdynamik och grupputveckling samt om din egen roll som ledare.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad redovisningsekonom

Utbildningen ger dig praktisk och användbar kunskap som behövs för det operativa ekonomiarbetet.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad lönespecialist

En utbildning som ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll och bredda dina kunskaper inom kvalificerat lönearbete.

Läs mer om utbildningen

Diplomerad Begravningsrådgivare

En utbildning för dig som är intresserad av ett annorlunda och flexibelt serviceyrke, där du har nära kontakt med människor i olika livssituationer.

Läs mer om utbildningen