Friskvård för parrelationen

PREP är en kurs i hur man bättre kommunicerar i en parrelation. Kursen ger dig och din partner konkreta verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans och innebär också en personlig utveckling. Du och din partner får insikter som för er närmare varandra.


PREP är friskvård för parrelationer och ett sätt att öka möjligheterna för en positiv utveckling av förhållandet och minska risken för låsta och destruktiva konflikter. Metoden bygger på mer än 25 års vetenskaplig forskning om parrelationer. PREP handlar om att stärka och utveckla förhållandet och ge enkla och effektiva redskap för bättre kommunikation.


PREP-kurser vänder sig till alla par som har bestämt sig för att leva tillsammans och som vill satsa på att stärka sin relation. PREP är ett pedagogiskt förebyggande program - inte terapi - och lämpar sig därför inte för par som befinner sig i kris.


Ni får lära er:

  • Var trygg hemma - lär er hantera konflikter.
  • Öppna dörrarna för närhet.
  • Börja med dig själv och ta ansvar.
  • Vårda trygghet och långsiktighet.
  • Inga samtal mellan paren genomförs i grupp utan sker parvis.


Vem ligger bakom PREP?

PREP kommer ursprungligen från USA, där professorerna Howard Markman, Susan Blumberg och Scott Stanley utvecklat metoden på basis av omfattande forskning under 25 års tid. Därifrån har den senare tagits till Modum Bads Samlivssenter i Norge 1999, som anpassat den efter skandinaviska förhållanden.

Vill du veta mer om PREP? Hör av dig till Kerstin Selen, Verksamhetsutvecklare

-Vi avsatte tid för varandra

"Det bästa med PREP-kursen var att man verkligen avsatte tid till att prata med varann. Hemma är det ju så att om mobilen ringer så kommer ju den i första hand. Den hjälpte oss verkligen att stanna upp och lyssna."

Vanliga frågor om PREP


Hur går en PREP-kurs till?
Genom korta föredrag, parsamtal och övningar är målet att paret ska utveckla sin medvetenhet om positiva och negativa processer i den egna relationen. Kursen tar totalt ca 15 timmar (plus hemuppgifter för deltagarna).


Berättar man för, inför övriga deltagare om sin relation?
Man övar inte med någon annan än sin egen partner.


Jag läste någonstans att PREP har något med kyrkan att göra. Är PREP något religiöst?
Kursen ger utrymme för frågor om livsåskådning och gemensamma värderingar i relationen, men PREP är politiskt och religiöst neutralt och metoden kan tillämpas i alla parförhållanden.

På 1970-talet arbetade professorerna Howard Markman, John Gottman och Clifford Notarius vid Indiana University med att finna orsaker till skilsmässa och äktenskaps-problem.

Vad var skillnaden mellan par som upplevde kriser i sitt förhållande och par utan kriser? Forskarna upptäckte tydliga skillnader i kommunikationens kvalitet. Par med problem visade sig särskilt ha en benägenhet att trappa upp den negativa kommunikationen i en konflikt, medan par utan problem var i stånd att bryta onda cirklar med negativt samspel i ett tidigt skede. Utifrån dessa studier utvecklade forskarna ett första träningsprogram för par.

I en serie processtudier undersökte professor Markman hypotesen att särskilda kommunikationsvariabler, som visade skillnad mellan par med och utan kriser, skulle kunna förutsäga framtida äktenskapsproblem och skilsmässa. Långtidsstudierna visade att kvaliteten på den kommunikation som paren hade innan de gifte sig och innan krisen utvecklade sig var det som tydligast varslade om eventuell framtida kris.

Detta var bakgrunden till att Markman tillsammans med flera forskarkollegor, bland andra Frank Floyd, Scott Stanley och Susan Blumberg, började utveckla ett interventionsprogram baserat på empirisk forskning, ett program som skulle förebygga kriser och skilsmässor. Programmet kallades PREP – Prevention and Relationship Enhancement Program, och syftet var att lära par färdigheter som ökar möjligheterna till ett varaktigt lyckligt förhållande.

I Sverige har Svenska Kyrkans Centrum för familjerelationsfrågor vid Ersta Diakonisällskap drivit PREP-arbete 1999-2005, och sedan 2005 är Sensus studieförbund ny huvudman för PREP i Sverige. Totalt har uppskattningsvis 400 par deltagit i PREP-kurser och det finns cirka 250 utbildade PREP-ledare. Utvärderingarna av de kurser som hittills hållits uppvisar genomgående positiva resultat. De flesta deltagare är mycket nöjda med utbildningen i PREP.

I rapporten ”Nya verktyg för föräldrar” framhåller Statens folkhälsoinstitut vikten av att försöka förebygga konflikter mellan föräldrar, menar att förebyggande relationsutbildning förefaller kunna reducera förekomsten av sådana konflikter och förespråkar PREP som relationsstärkande metod. Folkhälsoinstitutet rekommenderar mödrahälsovården att pröva användning av PREP och staten att stödja forskning av förebyggande relationsutbildning.

En första svensk forskningsstudie gjordes 2004-2008 i Mora. Familjecentrum i Mora och Kommunernas familjerådgivning samarbetade i ett projekt där alla i Mora kommun som var gravida eller hade barn upp till 5,5 år erbjöds att gå PREP-kurs. Utvärderingen är en implementerings- och effekt-studie och omfattar frågor om separationsfrekvens, äktenskapskvalitet, föräldrastress och engage-mang i barnet, depression och våld. Det ingår också frågor kring föräldrarnas egen uppfattning om vilken roll PREP-kursen spelat i deras relation. Studien genomfördes i samarbete med forskaren Anna Sarkadi och Uppsala Universitet.