Distans

Diskriminering i arbetslivet

Diskriminering är förbjudet inom arbetslivet, liksom inom många andra samhällsområden. All orättvis behandling är dock inte diskriminering i lagens mening. Ett flertal förutsättningar måste vara uppfyllda för att det ska vara fråga om diskriminering. Ofta upplevs diskrimineringslagstiftningen dessutom som svårnavigerad

Datum

7 december 2023

Dag

Torsdag

Tid

Kl 17:00 - 19:30

Plats

På distans

Pris

Kostnadsfritt

TCO Stockholms region inbjuder dig som är förtroendevald i något av våra TCO förbund till ett digitalt seminarium om diskriminering i arbetslivet. Föreläsning kommer att beröra diskrimineringslagstiftningen och vilka rättigheter och skydd lagen medför. 

Vad krävs för att det ska vara fråga om diskriminering och vilka olika former av diskriminering finns det? Vilka personer åtnjuter lagens skydd och vilka rättigheter har de? Vad har arbetsgivaren för skyldigheter?

 Dessa och många andra relevanta frågor i sammanhanget kommer att besvaras under en seminarieserie omfattande två tillfällen. Relevanta bestämmelser i diskrimineringslagstiftningen och intressanta rättsfall kommer att genomgås. Det blir också tillfälle till diskussioner i grupp kring olika problembaserade frågeställningar

Föreläsare, Maria Fridolin Jurist Arbetsrätt LO/TCO Rättsskydd

 Arrangör, TCO Stockholms region, seminariet är kostnadsfritt för förtroendevalda i TCO förbund

 Tekniska frågor, Kontakta Erika Pihl, erika.pihl@sensus.se Zoomlänken öppnas kl.16:30 tänk på att koppla upp er i god tid. Zoomlänk skickas ut en vecka innan seminariet. 

 Övriga frågor, kontakta: Kjell Ahlin, kjell.ahlin@stockholm.polisforbundet.se mobil 0739-40 42 08, Andreas Strand, andreas.strand@stockholm.polisforbundet.se mobil 0739-40 42 09

Arrangemangsnummer: 307425

Kontaktperson