Ny i Sverige – Stockholm

Folkbildningen och studieförbunden har i uppdrag från regeringen att stödja asylsökandes och nyanländas språkinlärning och etablering i samhällslivet.

Sensus Stockholm bedriver många olika verksamheter som fokuserar på att underlätta språkinlärning och etablering i det svenska samhället för asylsökande och nyanlända.

Språket är en viktig nyckel för att komma in i samhället. Genom studiecirklar i svenska, samhällsinformation och kultur erbjuder vi asylsökande och nyanlända möjlighet att fördjupa sina kunskaper om det svenska språket och samhället.

Studiecirklarna bedrivs i samarbete med flera olika organisationer och föreningar vilket skapar nya möten och sammanhang för deltagarna. Vi stödjer även våra samarbetspartners med utbildningar, material och nätverk.

Genom projekt som RådRum, som drivs i samarbete med IM (Individuell Människohjälp) vill vi ge nya svenskar möjlighet till snabb och enkel rådgivning och handfast stöd i kontakter med olika samällsfunktioner.

I Sensus yrkesliv som bedrivs på uppdrag av Arbetsförmedlingen ges individuellt anpassad utbildning för nyanlända som syftar till att närma sig arbetsmarknaden.

Vill du veta mer om, eller engagera dig i Sensus Stockholms verksamhet för asylsökande och nyanlända, kontakta Anna Wikman, samordnare för integration och etablering.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.