Anti-aging för rösten

Det är aldrig för sent att utveckla en god röst.

Previous Next

Körsång är den allra vanligaste amatörkulturverksamheten i Sverige. I en kör har du möjlighet att genom musiken få utlopp för din kreativitet och att skapa tillsammans med andra. Sången gör helt enkelt livet mer värt att leva. 

Men åldrandet påverkar också rösten och det är vanligt att körsångare tror att de måste sluta sjunga. Många kyrkokörer har fler och fler äldre medlemmar. Och körledare saknar verktyg för hur man hanterar den utvecklingen. På vilket sätt kan man behålla sångarna i kören utan att ge avkall på den musikaliska kvaliteten?

Nu finns sångpedagogiska konceptet Anti-aging för rösten, i syfte att utveckla sin röst genom hela livet. Via kroppsträning, tal och sångövningar lär vi oss att behålla och till och med förbättra kvalitén på rösten.

Den första kursen i Sverige höll metodens upphovskvinna professor Elisabeth Bengtson-Opitz på Oskarshamns folkhögskola 2010. Genom bland annat boken Anti-aging för rösten, artiklar i Körjournalen, seminarium under Kyrkomusiksymposiet 2014 och inspirationskurser har vetskapen om metoden spridit sig och Sensus gör nu en stor utbildningssatsning för körledare, sångpedagoger och körsångare.

Kurser för körledare

Sensus anordnar kurser för körledare i två nivåer: Grundkurs och Fördjupningskurs
Varje kurs omfattar 2 heldagar. Kursledare: Elisabeth Bengtson-Opitz och någon av de certifierade svenska pedagogerna. 

Certifiering av Anti-aging pedagoger

Sensus anordnar utbildning för blivande pedagoger i metoden Anti-aging för rösten. Utbildningen leds av Elisabeth Bengtson-Opitz och syftar till att få fram flera instruktörer, som i sin tur ger studiecirklar och kurser för körsångare runt om i Sverige.
För att kunna antas till certifierande utbildning ska man ha gått grundkurs och fördjupningskurs. Vid dessa kurser utser Elisabeth Bengtson-Opitz ett antal deltagare som hon finner lämpliga för certifiering.

Utbildningen genomförs i flera steg och innehåller både teori, egen röstträning och pedagogiskt arbete med övningskör. Endast certifierade Anti-Aging-pedagoger äger sedan rätt att använda namnet ”Anti-aging för rösten” vid kurstillfällen.

Sensus ansvarar för materialproduktion för svenska Anti-aging pedagogers behov.
Sensus sammankallar varje år de certifierade pedagogerna för fortbildning och utvecklingsarbete.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.