Tron som drivkraft

Hur hänger din tro ihop med dina handlingar? Vilka drivkrafter har du för att engagera dig i världen runt omkring dig? Hur kan bibeln och tron sporra oss att kämpa mot orättvisor, våld, förtryck, fattigdom och miljöförstörelse? Med samtal och reflektion om tron och livet, med inspiration från befrielseteologin, kan vi hitta drivkraft och sätt att engagera oss.

Materialet finns här
Inklusiva mässan.doc
Upplägg studiecirkel
Bildbilaga Tron som drivkraft
Heta stolen om mission
Bibeltexter till övningen Ur den utsattes perspektiv på sid 15

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.