Anmälningsinfo Västerås

Välkommen till Riksfest 2018! Deltagaravgiften är 1 500 kr inklusive mat och festkväll. Hela avgiften faktureras efter att anmälningstiden har gått ut. Boende bokas och betalas av deltagarna själva. Tips på boende, som bokas med särskild kod, finns här på hemsidan.

Anmälningstiden för Västerås 1 december kl 9 till och med 15 februari. Först till kvarn gäller. Såväl hela körer som enskilda körsångare är välkomna, utse gärna en person som anmäler alla från samma kör. I anmälan behövs uppgifter om person, kör och fakturering. Stämma, specialkost samt val av verkstäder anges i ett andra steg i anmälan, under februari-mars. Mer information om detta skickas till de anmälda efter anmälningstidens utgång.

Avbokningsinfo

Om du avbokar senast 11 april tas ingen deltagaravgift ut. Om du avbokar efter 11 april återbetalas inte deltagaravgiften. Du kan dock överlåta din plats till en annan person. 

Avbokningar och meddelande om byte av person sker endast via mejl till sofia.moberg@sensus.se

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.