Riksfestrepertoaren 2018

Repertoaren Riksfest 2018!

Noter införskaffas av deltagarna själva och övas in före festivalen. All repertoar, förutom psaltarpsalmerna, kommer så småningom att finnas som övningsfiler på ScorX. Samtliga anmälda deltagare kommer att bjudas in till riksfestgruppen som startar tre månader före riksfesten. Sångare i de körer som är medlemmar i Sensus har tillgång till 12 gratistitlar per termin, så om er kör har gratistitlar kvar går det att börja öva redan nu på repertoaren som redan finns inspelade på ScorX.

Lycka till i repetitionsarbetet!


Repertoaren till Riksfest 2018 i ScorX PLAY
Repertoaren till Riksfest 2018 finns nu inspelad i ScorX. Där får du tillgång till notbild och uppspelning av samtliga stämmor inspelade med professionella sångare. Du kan följa med i notbilden samtidigt som du själv väljer vilka stämmor du vill spela upp. Genom att öva via webben kommer du bättre förberedd till Riksfesten vilket gör ditt deltagande roligare!

Om du först vill prova på ScorX interaktiva spelare kan du göra det här: https://scorx.org/preview. Vill du veta mer om ScorX, Nordens ledande distributör av digitala och uppspelningsbara noter, gå till https://scorx.org.
medlemsregister. Efter detta har du tillgång till PLAY-noterna dels från gruppsidan (under fliken ”Gruppens noter”), dels under "Mitt ScorX". Du kan inte skriva ut noterna – riksfestförmånen är endast tillgänglig som PLAY. (Se bifogad bild)
 

Riksfestrepertoaren

Eatnemen vuelie/Frode Fjellheim (Boosey & Hawkes)
Bereden väg för Herran/arr Simon Johnson (Echo) Ej i Östersund.
Bereden väg för Herran/arr Anders Bond (Gehrmans musikförlag)

Vinterpsalm/Lars Åberg (laddas ner på www.sjungikyrkan.nu)
A night-peace/Judith Bingham (Edition Peters) Ej i Östersund.
Symeons lovsång/Agneta Sköld (Gehrmans musikförlag)
Kring detta bord/Reibjörn Carlshamre (Wessmans musikförlag)

Agnus Dei/Håkan Alinder (Gehrmans musikförlag)
Maria rubens rosa (Hilmen har du fyllt med sång Maria)/Ola Gjeilo (Gehrmans musikförlag) Sjungs på svenska
I påskens glada tid/Jeremy J Bankson (Echo)

Kom, sommarljus/LarsÅberg (SKsf förlag/Wessmans)
Tack gode Gud, för allt som finns/arr John Rutter (Gehrmans musikförlag)
Ur Requiem: Introit, Lux aeterna, In paradisum/Agneta Sköld (Gehrmans musikförlag)  
Cantate Domino/Enrico Bossi

Psaltarpsalm tillkommer, (skickas till anmälda)

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.