Varför en PREP-kurs?

Cirka hälften av alla svenska äktenskap slutar i skilsmässa. Av samboparen separerar ännu fler.

De flesta vill undvika konflikter och separation, därför är det ett angeläget mål i sig att erbjuda stöd för att förebygga det. Det är också viktigt ur ett folkhälsoperspektiv, eftersom konflikter och negativa separationer utgör faktorer som påverkar bl a hälsa och livslängd negativt.

Även ur ett barnperspektiv är det angeläget att försöka minska relationskonflikter. Parförhållandets kvalitet har en avgörande betydelse för föräldraskapet och för barns välbefinnande och deras möjligheter i livet. Forskning visar på samband mellan konflikter i hemmet under uppväxten och sjuklighet och dödlighet i vuxen ålder. Studier tyder på att långsiktiga negativa effekter hos barn efter en skilsmässa inte orsakas av skilsmässan i sig, utan av konflikterna i hemmet.

I Sverige är det en dryg fjärdedel av alla barn och ungdomar som inte bor med båda sina biologiska föräldrar . Risken för separation är störst under barnets första levnadsår, då 7-10 % av föräldraparen separerar. När föräldrar är nöjda med sina äktenskap får det konsekvenser: forskning visar att nöjda mammor har mer sociala barn med säker anknytning; nöjda pappor ägnar sig mer åt sina barn och blir mer nöjda med föräldraskapet. Stabila parrelationer är med andra ord av stor betydelse för såväl vuxna som barn.

Så ta tillfället i akt och anmäl dig och din partner så:

  • stärker ni ert förhållande ytterligare
  • får ni verktygen att samtala och hantera konflikter på ett konstruktivt sätt
  • lär ni känna varandra på ett djupare plan

Är ni:

  • kanske i början av er relation? Kursen hjälper er att utveckla goda samtalsvanor från början
  • kanske blivande föräldrar?  Kursen stärker er relation när ni två blir tre
  • kanske ett par sedan en tid och vill ha inspiration för att vidareutvecklas tillsammans
  • kanske behov av hjälp med att bryta dåliga kommunikationsmönster

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.