Mötesplats engagemang 2017

Rotad i rörelse

Hänger det vi gör ihop med det vi säger att vi vill åstadkomma? 

De berättelser vi omger oss med om oss själva och om andra påverkar vårt tänkande, vår självuppfattning, vår identitet och därmed också våra handlingar. På vilket sätt kan vi utveckla hållbara organisationer inför framtiden utan att förlora vår identitet, att vara rotade men samtidigt lättrörliga?
 
På Mötesplats Engagemang har du möjlighet att utmana dig själv och din organisation i samtal med andra. Låt dig inspireras, mötas, delta och dela. Vi låter forskning och praktik mötas, vi testar nya former för möten och lärande. Var med och bidra med dina erfarenheter och ditt engagemang!

 

PROGRAM


11 oktober

10.00 Ankomst med fika

10.30 Välkomna!
Vi presenterar oss och våra organisationer närmare

11.00 Berättelsens betydelse
Vad och på vilket sätt vi väljer att berätta om våra organisationer har betydelse. Hänger det vi säger och hur vi säger det ihop med vilka vi är och vad vi vill åstadkomma? Vilken betydelse spelar berättelsen om våra organisationer för att skapa hållbara organisationskulturer?

 

Emma Stenström forskar och undervisar i kulturellt företagande och ledarskap. Hon är litteraturvetare och docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, krönikör i Dagens industri och föreläsare. Hennes avhandling "Konstiga företag" väckte stort intresse när den lades fram 2000. Hon har sedan dess fortsatt intressera sig främst för relationen mellan kultur och ekonomi

12.15 Lunch

13.15 Forts. Emma Stenström

15.00 Fika

15.30 Lärande i vardagen
Lärande är en bärande och integrerad del i en hållbar organisation. Hur skapar vi ett samtida lärande i vardagen för både individ och organisation?
Fredrik Hedlund och Katharina Persson på Sensus ger möjlighet att samtala om vad lärande i vardagen kan innebära och visar på konkreta exempel från den egna verksamheten.

18:00 Middag

20.00 Konsert

12 oktober

07-08.30 Frukost

08.00 Morgonmeditation i Kryptan för den som vill

08.30 Samling utomhus. Samtal och promenad till Sigtuna folkhögskola

09.15 Fika på Sigtuna folkhögskola

09.30 Vad är det som medverkar till verklig förändring och utveckling?
Organisationer hålls samman av de berättelser vi omger dem med, inte av strukturer. Det är genom det sätt som vi talar om världen som vår verklighet skapas. Att vara modig, att söka det fungerande och att våga släppa kontrollen är viktiga faktorer för att åstadkomma verklig förändring

Greger Hjelm är organisationskonsult och grundare av Rörelse och Utveckling som erbjuder stöd till chefer, ledare, arbetsgrupper och förtroendevalda inom både idéburen och offentlig sektor. Greger är också författare till ett antal böcker inom förändrings- och utvecklingsarbete.

11.45 Reflektionspromenad tillbaka till Sigtunastiftelsen

12.00 Lunch

13.00 Rotad i Rörelse
Summerande och reflekterande samtal
14.00 Hemfärd

Efter avslut ges möjligheten att följa med på en visning av Sigtunastiftelsen som i år fyller 100 år.

Om Mötesplats Engagemang
Du som är inbjuden kommer från en organisation som är medlem eller samarbetar med Sensus. Mötesplats engagemang arrangeras för fjärde året i rad av Sensus studieförbund, Sigtuna folkhögskola, Sigtunastiftelsen, KFUM och Fackförbundet ST.

Datum: 11-12 oktober
Plats: Sigtunastiftelsen
Pris: 1995 kr per person.
I priset ingår deltagande, måltider och logi i enkelrum.

Varmt välkommen!

Ann-Katrin Persson
Förbundsrektor Sensus studieförbund

 Anmäl dig här!

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.