Medis 5

På Medis 5 arbetar skådespelare, musiker, fotografer, formgivare, filmare m.m. I olika formationer görs teaterföreställningar, musikföreställningar, filmer och andra kulturproduktioner.

Medis 5 är en verksamhet som bygger på människors kreativitet och kraft och där det egna uttrycker står i fokus. Medis 5 är en arbetsplats för personer med lindriga intellektuella funktionshinder. Verksamheten lyder under LSS i Stockholm stad.

En röd tråd för Medis 5:s verksamhet är kvalitet. Det gäller så väl i de produktioner vi gör som material, lokaler, och utbildade ledare inom både omsorg och olika konstnärliga inriktningar. Samtliga ledare har förutom omsorgserfarenhet också en spetskompetens inom områden som konst, foto, teater, web, film. Både ledare och arbetstagarna har kompetenser som berikar verksamheten.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.