Fackliga frågor i ett EU-perspektiv

Sensus och TCO erbjuder i samverkan en kurs där fackliga frågor i EU står i fokus. Kursen riktas till TCO:s medlemsorganisationer och kan gärna genomföras som ett tvärfackligt arrangemang.

Kursen ger grundläggande kunskap i hur mänskliga rättigheter och fackligt arbete på EU-nivå hänger ihop, samt hur EU fungerar vad gäller struktur och påverkansmöjligheter. Stor vikt läggs vid kopplingen mellan teori och fackens praktiska påverkansarbete.

Kursen består av;

Fyra studietillfällen, heldagar, som arrangeras av Sensus.

En avslutande studieresa till Bryssel kan genomföras om extern finansiering finns. Finanseringen kan ske via TCO, det egna förbundet eller med extern finansiering via EU-medel.

Upplägg för de fyra studietillfällena:

Så funkar EU
Grunderna för EU. Informationskanaler. Påverkansvägar i praktiken, bland annat genom det generaldirektorat som ansvarar för de specifika sakfrågor som deltagande fackförbund arbetar med – exempel från verkligheten.

Regionalt och fackligt perspektiv på EU, i teorin
Hur påverkar EU vår egen region och hur kan vi påverka EU? Svensk arbetsrätt i ett EU-perspektiv, den sociala dialogen. Fackligt inflytande i Europa – modeller för lönebildning. Regionala EU-medel mm.

Inspirationsföreläsning om mänskliga rättigheter i ett Europaperspektiv
Mänskliga rättigheter i ett Europaperspektiv, koppling till ILO och FN. EU:s stadga för mänskliga rättigheter. Likheter och skillnader inom EU.

EU-medel för fackliga projekt, i praktiken
Presentation av och samtal om konkret projektexempel. Workshop om framtiden: Vad kan vi göra i form av praktiskt arbete – och med vilka medel?

Hur ser EU-arbetet ut i just din region? Sensus engagerar föreläsare och kursledare som har regional kunskap och som kan bidra till förståelse för hur EU-arbete hänger samman med fackligt arbete på lokal nivå. Hör av dig till din närmaste kontaktperson för att diskutera hur en EU-kurs kan läggas upp i din region och få ett kostnadsförslag!

 

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.