Arbetsmiljöutbildning, 3 dagar

Grundläggande arbetsmiljöutbildning för chefer, ledare och skyddsombud.

Människor som trivs och mår bra gör ett bättre jobb. Det handlar om att genom samverkan arbeta riskförebyggande och hälsofrämjande – för friska företag och medarbetare. Kunskap om lagstiftning, roller och ansvar är en grundförutsättning för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete.

Sensus pedagogiska och inkluderande förhållningssätt innebär att vi ger stort utrymme för samtal och praktisk träning. Vi arbetar med fallbeskrivningar och grupparbeten utifrån den egna arbetssituationen. Deltagarna får konkreta verktyg för att fortsätta arbetsmiljöarbetet på den egna arbetsplatsen. 

Utbildning finns på flera orter

Startdatum och anmälan


9 oktober Stockholm
25 oktober Malmö


Skräddarsydd utbildning?

Vill ni genomföra en arbetsmiljöutbildning på en annan ort än där det redan finns en inplanerad utbildning? Eller har ni andra specifika behov? Hör av er till närmaste kontaktperson så pratar vi vidare om olika möjligheter att skräddarsy en utbildning –för just er och utifrån era utmaningar och behov. 

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.