Inspireras av vad andra gjort

Låt dig inspireras av tidigare genomförda samarbeten!

Här finns några exempel på samarbete mellan Sensus regioner och flera olika fackförbund.

Vuxendialog med barnmorskor
Barnmorskor stärks i sin vardag, genom möjlighet till stöttning i mindre samtalsgrupper. Under fem kvällar har barnmorskor utbildats till vuxendialogledare. (Sensus Stockholm-Gotland)

>> Vill du veta mer? Kontakta Eva Rundlöf

Föreläsningar i samarbete med TCO
Besvärliga människor, att våga höja ribban, konsten att vara människa… En serie föreläsningar och kulturarrangemang som når ut till många har genomförts på flera orter i Mellansverige. (Sensus Mellansverige)
>> Vill du veta mer? Kontakta Siv Eriksson

Bättre mötesteknik för poliser
Slut på ostrukturerade och pratiga möten! Med stöd av Sensus har en styrelse i Polisförbundet jobbat med mötesteknik och möteskvalitet. (Sensus Uppsala-Härnösand)
>> Vill du veta mer? Kontakta Bodil Larsson Frånlund

ST-vecka i Halmstad/Falkenberg
Deltagarna på den årliga ST-veckan fick information från ST och Sensus, de fick tävla i en musikquiz och hade möjlighet att lyssna på frukostföreläsning i ämnet ”Hot och våld”. (Sensus Västra Sverige)
>> Vill du veta mer? Kontakta Mia Sjölin

Styrelseutveckling med Lärarförbundet
Hur skapas dynamiska och välfungerande styrelser? Hur hittar vi deltagarnas styrkor och kompetenser? Styrelseutveckling stod i fokus på Lärarförbundets årligen återkommande konferens. (Sensus Västra Sverige)
>> Vill du veta mer? Kontakta Katarina Wallgren

Lärarförbundets höstmöte i Skellefteå
Arbetsrelaterad ohälsa, att hitta sin inre drivkraft och om att vara svensk muslim – det är några av de ämnen som drygt 500 lärare fick möjlighet att ta del av på Lärarförbundets höstmöte i Skellefteå. (Sensus Norra Norrland)
>> Vill du veta mer? Kontakta Helen Hugosson

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.