För dig som är medlem i facket

Sensus erbjuder kurser, studiecirklar, föreläsningar och kulturevenemang och ofta har du som medlem i ett fackförbund rabatt på vårt öppna utbud.

  • För dig som är medlem i ett av TCO:s fackförbund.

Många förbund erbjuder sina medlemmar rabatter på vår verksamhet. Rabatten gäller Sensus öppna utbud och ges under förutsättning att aktiviteten faktureras dig personligen.

Rabatterna anges i nationella eller regionala samarbetsavtal mellan förbunden och Sensus. När regionala avtal saknas gäller nationella avtal.

Rabatter enligt nationella överenskommelser

Här listas rabatter enligt nationella överenskommelser.Vill du veta mer om vilken rabatt som gäller i din region? Besök det län du bor i!

Fackförbundet ST
25 % rabatt (max 500 kr per aktivitet) på Sensus öppna utbud. I regionala överenskommelser beslutas om vilka folkbildningsinsatser, studieprogram och kompetenshöjande utbildningar som ska prioriteras, samt vilken rabatt medlemmarna ska erhålla på dessa.

Finansförbundet
50 % rabatt (max 500 kr per utbildning/aktivitet) på Sensus öppna utbud. Kan utnyttjas en gång per medlem och halvår.

Finansförbundet ger 80 % rabatt (max 1000 kronor per studiecirkel) till medlem som är registrerad som arbetslös hos a-kassan eller är sjukskriven under minst tre månader. Avtalet omfattar grundutbildningar i ekonomi, data, språk och kommunikation i form av öppna utbildningar eller särskilda utbildningar för arbetslösa och sjukskrivna.

Försvarsförbundet
50 % rabatt (max 600 kr per utbildning/aktivitet) på Sensus öppna utbud. Kan utnyttjas en gång per medlem och halvår.

Lärarförbundet
25 % rabatt (max 1000 kr per utbildning eller aktivitet) på deltagande i cirkelverksamhet och kulturprogram inom det öppna utbudet. Kan utnyttjas en gång per kalenderår.

Unionen
12 % rabatt på Sensus diplomutbildningar till HR-koordinator, HR-specialist, marknadsekonom, marknadsförare och redovisningsekonom.

Vision
10 % rabatt (max 600 kr per år) på deltagande i det öppna utbudet. Regionala avtal om högre rabatt förekommer.

Vårdförbundet
Det finns inget nationellt avtal om medlemsrabatt, men regionala överenskommelser förekommer.

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.