Sensus i samverkan med TCO.

Fackförbunden och Sensus

Sensus studieförbund och fackföreningsrörelsen är båda en del av svensk folkrörelsetradition och delar grundläggande värderingar. Vi bidrar till att stärka demokratin och gör det möjligt att delta i samhällsutvecklingen.

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.