Bli en Sensus kör

Sjunger du i kör? De körer som är ansluta och rapporterar sin verksamhet till Sensus har många förmåner. Läs mer om vilka.

 • Bli en Sensus kör

Så här blir du en Sensus-kör:

 • Körledaren kontaktar närmaste Sensus-kontor
 • Sensus behöver en lista med alla körsångares namn, personnummer, adress, telefonnummer och aktuell e-postadress.
 • Din lokala Sensus-kontaktperson godkänner verksamheten och ni skall vara överens om vilket stöd Sensus kan ge

Det finns tre verksamhetsformer: studiecirkel (3-20 personer har minst 3 träffar), annan folkbildningsverksamhet (mer flexibel form när det gäller antal timmar och utformning. Ofta passande för större grupper över 20 personer) samt kulturprogram (tex körens konserter).

En Sensus-ansluten kör som rapporterar sin verksamhet till Sensus kan vi erbjuda erbjuda bland annat detta:

 • Öva dina stämmor hemma vid datorn med hjälp av ScorX. Sensuskörer får gratis tillgång till plattformen genom att gå med i Scorxgruppen Körakademin och kan då välja 12 kostnadsfria Play-noter per termin.
 • Nya sånger och pedagogiskt utvecklingsmaterial i abonnemanget Sensus körmusik i samarbete med Gehrmans musikförlag. Här presenterar vi också Sensus musikböcker. Som Sensusabonnent får du 50% rabatt på nyutgåvorna.
 • Rabatter på inköp av pappersnoter, mellan 10-40% beroende på förlag och utgåva
 • Gruppköp av digitala noter via www.scorx.org
 • Fortbildning för körledare och inspirationsdagar och kurser för körsångare
 • Som deltagare i Sensus kurser eller utbildningar är du försäkrad via en olycksfallsförsäkring
 • Stöd till er verksamhet, baserat på omfattningen av verksamheten som rapporteras
 • Tips på inspiratör till kördagen - vi har kontakterna
 • Gör din kör synlig på sensus.se
 • Rekrytera nya sångare via Sensus hemsida
 • Sensus finns med i flera större arrangemang dit du som Sensuskör kan få tillträde. Vart fjärde år arrangerar vi bland annat ett stort nationellt Kyrkomusiksymposium tillsammans med Svenska kyrkan.

 

 

Taggar

x
Tack för ditt meddelande. Vi kontaktar dig så fort som möjligt.
Ditt meddelande kunde inte skicka pga. ett tekniskt fel.