Världens kurs

Världens kurs är ett studiematerial som ger dig möjlighet att tillsammans med andra lära dig mer om hur och varför Svenska kyrkan arbetar med internationella frågor.

Du får möjlighet att tillsammans med andra reflektera över och diskutera kyrkans, församlingens och din personliga roll i vår globala tillvaro. Du kan använda Världens kurs som studiecirkel, kortkurs eller plocklåda.

Se filmen om Världens kurs!

Mer om Världens kurs

Kontakta oss så hjälper vi er igång med Världens kurs.

Jag vill veta mer