Pilgrimsvägen

Pilgrimens pärm är ett studiematerial för församlingar. Det finns även en studiehandledning för dig som vill starta en studiecirkel.

Materialet kan användas av församlingar längs Pilgrimsvägen i Lunds stift och är tänkt att bidra till att skapa en levande pilgrimsled. Pärmen är producerad av Lunds domkyrkoförsamling och Sensus.

Vill du starta en studiecirkel? Kontakta Elisabeth Bergagård, verksamhetsutvecklare i Skåne-Blekinge, så får du tillgång till en studiehandledning för sex träffar.


Innehåll:


Gemensam del

Pilgrimens pärm

Pilgrimsvägen Skåne-Blekinge

Vad är en pilgrimsvandring?

Pilgrimsvandringens historia och teologi

Nutida pilgrimsmål

Hur en pilgrimsvandring kan går till

Att vara pilgrimsförsamling

Pilgrimsvandra med konfirmander

Diakonala pilgrimsvandringar

Vandra med frälsarkransen


Lokal del

Min egen del av pilgrimsvägen

Berättelser längs vägen

Att markera leden

Kontaktuppgifter för hela Pilgrimsvägen Skåne Blekinge